Börtönben maradtak

Börtönben maradtak

A védelem megalapozott jogi érvei ellenére a Legfelső Semmítő és Ítélőszék elutasította a terrorizmussal vádolt és ennek következtében öt-öt év börtönbüntetéssel sújtott Beke István, valamint Szőcs Zoltán rendkívüli felülvizsgálati kérelmét. Az alábbiakban felvillantjuk a Bukarestben kedden lezajlott tárgyalás főbb mozzanatait, és ízelítőt nyújtunk a történtek, illetve ítélet kapcsán a helyszínen megfogalmazott véleményekből.

Vannak, akik tisztelnek és szeretnek minket

Vannak, akik tisztelnek és szeretnek minket

A centenárium évében, amikor Románia-szerte központosított magyarellenes kampány folyt (és napjainkban sem lankadt), nem csak hiánypótló és örvendetes, hanem merész tettet is jelentett egy olyan interjúkötet megírása, amely a román-magyar közeledésről szól. Simó Mártonban volt kellő bátorság ahhoz, hogy ezt megcselekedje, amint azt a Mi, székelyek és román barátaink című könyve is tanúsítja.

Jogvédők Bekénél és Szőcsnél

Jogvédők Bekénél és Szőcsnél

Csóti György, a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) igazgatója és Bedő Árpád, a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács titkára tegnap délelőtt felkereste a feketehalmi börtönben sínylődő politikai foglyainkat, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. A látogatást követően a fegyház hátsó bejáratához összehívott sajtótájékoztatón ismertették a szabadulásuk érdekében tervezett lépéseiket.

Alakították Temesvár szellemi és fizikai arculatát

Alakították Temesvár szellemi és fizikai arculatát

Jecza-Bíró Klára (Dézs, 1937–Temesvár, 2011) textil- és Jecza Péter (Sepsiszentgyörgy, 1939–Temesvár, 2009) szobrászművész alkotásaiból nyújt ízelítőt a Sepsiszentgyörgyön működő Erdélyi Művészeti Központban péntek este megnyílt kiállítás. Az esemény résztvevőinek képzőművészekkel kiegészülő népes tábora fényesen igazolta, hogy szülővárosa nem feledkezett meg a messzire vetődött, de gyökereihez mindvégig hű alkotóról.

Zarándoklat a vallásszabadság szellemében

Zarándoklat a vallásszabadság szellemében

A vallásszabadság tordai kihirdetésének 450. évfordulója tiszteletére 450 km hosszú lovas zarándoklatra vállalkoztak 2018. július 7–21. között egy bő tucatnyian Erdélyből és Magyarországról. A székelyderzsi és oklándi unitárius egyházközségek által szervezett kéthetes zarándoklatról készült kisfilmet csütörtök este mutatták be a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Levetítése után a jelen lévő zarándokok megosztották élményeiket a közönséggel.