Mandics György is cáfolja a finnugor elméletet

Mandics György is cáfolja a finnugor elméletet

A sepsiszentgyörgyi unitárius templom tanácskozóterme nyújtott otthont hétvégén Mandics György (1943) történelmünk egy eddig ismeretlen fejezetére rávilágító, és éppen ezért figyelemre méltó előadásának. A házigazda, Péterfi Ágnes unitárius lelkész által polihisztornak nevezett tudós neve leginkább költőként, újságíróként és tudományos fantasztikus regények szerzőjeként vésődött be az erdélyi magyar köztudatba, és viszonylag kevesen tudnak a rovásíráshoz fűződő őstörténeti kutatatásairól.

Könyvbemutató: alulnézetből 1956-ról

Könyvbemutató: alulnézetből 1956-ról

Egy számunkra ismeretlen fiatalember, Reke Balázs bukkant fel az elmúlt hétvégén a Balassi Intézet helyi kirendeltségének vezetője, Szebeni Zsuzsa meghívására a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban, és lopta be magát a hallgatóság szívébe Megtalált szavak/Egy szegedi testvérpár sorsa 1956-ból című könyvének a bemutatóján. Személyisége, gondolkodásmódja és a könyvéből ránk köszönő mondatok töltete ugyanis nem csak tiszteletre méltó, hanem megnyugtató és szeretnivaló is.

Könyvbemutató és életműdíj dr. Gazda Klárának

Könyvbemutató és életműdíj dr. Gazda Klárának

Több évtizedes kutatómunka eredményeinek és az észleltekből, tapasztaltakból tudós szigorúsággal levont következtetések olvasmányos összegzéseként határozható meg dr. Gazda Klára sepsiszentgyörgyi néprajzkutató Nyiss kaput, új bíró címet viselő, a Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában 2017-ben megjelent tanulmánykötete. A Székely Nemzeti Múzeumban hétvégén mutatták be.