Hirmondo
Gazda József életútja

Gazda József életútja

„Megtettem mindent, amit megtehettem?” – íme, az önmarcangoló kérdés, amelyre választ keresvén Gazda József művészeti író, alkotó, szociográfus, tanár és művelődésszervező ismét tollat ragadott, aminek eredményeként megszületett legújabb, Miért is éltem! A kor karmai között című könyve. A baróti Tortoma Könyvkiadó jóvoltából megjelent önéletrajzi vonatkozású kötetet a múlt héten mutatták be a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.

Szétszabdaltságunkban is együvé tartozunk

Szétszabdaltságunkban is együvé tartozunk

Galbács Pál újabb ötletét felkarolva, alig másfél esztendő leforgása alatt immár harmadik, különleges tartalmú és egyedi üzenetű kötetét helyezte az olvasók asztalára a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE). A Kárpátországi téridő címet viselő, harmincegy Kárpát-medencei vagy innen elszármazott szerző tollából született írást csokorba gyűjtő kiadványt pénteken ismertették népes közönség előtt a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban.

Felsőfokú agrároktatás Székelyföldön

Felsőfokú agrároktatás Székelyföldön

A rohamos technológiai fejlődés, a klímaváltozás, a koronavírus-járvány, a szomszédunkban dúló háború és az erdélyi magyar nyelvű felsőfokú agrárképzés fél-évszázados hiánya eddig nem tapasztalt, sürgős megoldásokat követelő gondokat okoz a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, a szűkebb környezetünkben is. Mindezt a három székelyföldi megye megválasztott vezetői, valamint két érintett egyetem rektora között, Az agrár-felsőoktatás kihívásai és lehetőségei Székelyföldön címmel lezajlott beszélgetésen állapították meg.

A sólyom szellemében

A sólyom szellemében

Egyperces csenddel adóztak a szeptember 14-én elhunyt Wittner Mária emlékének Cey-Bert Róbert Gyula legújabb könyveinek sepsiszentgyörgyi bemutatóján, a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Nem véletlenül, hiszen a szerzőjük nem csak tisztelője, hanem az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc idején, majd azt követően bajtársa volt a kommunista megtorlógépezet által első fokon halálra ítélt, a siralomházban kétszáz napot eltöltött hősnek.

Nőktől, nem csak nőknek

Nőktől, nem csak nőknek

A nyáron első ízben megszervezett SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál egyik sajátos mozzanatát az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) kiadójának a bemutatkozása képezte. Egyedisége nemcsak három, ráadásul egymástól eltérő jellegű kötet egyszerre történő bemutatásából, hanem a szerzők kilétéből is fakadt, hiszen mindannyian a szebbik nem tagjaiként ragadtak tollat. A beszélgetőtársuk Biró Annamária, a kiadó vezetője volt.

Bocsáss meg, Jánoska!

Bocsáss meg, Jánoska!

Régi adósságot törlesztett Sepsiszentgyörgy a Mihai Viteazul-szoborcsoportnál 1984. június 5-én felrobbant bombával kioltott életű, alig 11 éves kisfiú, Vaszi Jánoskának emléket állító térkompozícióval. Ünnepélyes leleplezésére szombat délelőtt került sor a város vezetői és számos lakója jelenlétében. Sárpátki Zoltán szobrászművész alkotása a tragédia színhelyének közelében irányítja az arra járók figyelmét az ártatlan áldozatra.

Erdélyiek nemzetközi megbecsülése

Erdélyiek nemzetközi megbecsülése

Kevésbé ismert tényekre és adatokra rávilágító előadást tartott a Körösi Csoma Sándor Napokhoz kapcsolódó idei tudományos értekezleten dr. Flórián Csaba a göttingeni Tudományos Akadémia 18-19. századi erdélyi tagjairól. Ennek folyamán többek között megtudhattuk, hogy az 1942 óta Tudományos Akadémia néven működő, göttingeni Királyi Tudós Társaságot a kutatások megszervezése és az eredmények közzététele érdekében hozták létre 1751-ben.

Györkös Mányi Albert-életműkiállítás

Györkös Mányi Albert-életműkiállítás

A zenetanárból festőművésszé átlényegült alkotó, Györkös Mányi Albert (1922–1993) világát a maga sokrétűségében és árnyaltságában bemutató életmű-kiállítás nyílt péntek délután az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK), illetve az Árkosi Művészeti Központban Sepsiszentgyörgyön. A megyeszékhelyről, valamint Barótról és Brassóból összegyűlt szép számú közönséget dr. Bordás Beáta intézményvezető köszöntötte.

Összehangolt tervezés, cselekvés kell

Összehangolt tervezés, cselekvés kell

Vannak ugyan sikeres, immár hagyományosnak mondható közös megnyilvánulások, rendezvények, így a Székelyföld Kerékpáros Körversenye, a Grafikai Biennále, a Székelyföldi Fotó Biennále, a Székelyföld napok, a Székely Vágta, de a székelyföldi megyék együttműködését szorosabbra kell fűzni. Legalábbis ez derült ki Kovács-Bíró Blanka újságíró és az érintett tanácselnökök tusványosi beszélgetéséből.

Megbékélni a múlttal

Megbékélni a múlttal

Tusványoson, az Emlékezet, amnézia, történelem című panel keretében mutatták be A totalitarizmus emlékezete Európában nevet viselő, Gillian Purves szerkesztette könyv magyar nyelvű változatát. A több nyelven kiadott kötet az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja keretében együtt dolgozó intézmények és szervezetek közös elhatározásának a megvalósításaként látott nyomdafestéket. Európa 16 országából származó, a diktatúráknak ellenálló, ezért azokat megszenvedő személyek élettörténetét tartalmazza.