Hirdetés
Hirdetés
Felhívás!

Hazatérés

A földrajzi fekvéséből fakadó viharos történelme okán Székelyföldön a legeldugottabb és legparányibb településnek is vannak olyan szülöttei, akik a béke éveiben vagy a háború poklában tanúsított magatartásukkal, cselekedeteikkel, helytállásukkal követendő példaként írták be magukat a közösség emlékezetébe. A múlt ködéből felsejlő egyéniségük szilárd kapaszkodót nyújt a mai megpróbáltatások közepette, erkölcsi iránytűként szolgál a tévelygések idején, energiaforrást biztosít a megmaradásért folytatott küzdelemhez. Megtartó pillérei ők a mának, amelyekre jövő építhető.

Közéjük tartozik néhai Kassay Lajos m. kir. határőr őrnagy, apai dédszüleim, Kassay János földbirtokos és a szárazajtai nemesi családból származó Incze Klárának a völgyek ölébe rejtett Zalánpatakon 1888-ban napvilágot látott egyetlen fiúgyermeke is.

A gyermekkorában már jó, kötésű Lajos az elemit szülőfalujában végezte el, majd a székelyudvarhelyi római katolikus főgimnáziumban és a nagyváradi magyar királyi honvéd hadapródiskolában tanult. Az I. világháború kitörését követően az orosz fronton harcolt, ahol 1915 áprilisában súlyosan megsebesült és hadifogságba esett. Innen 1918 októberében megszökött, és a fegyverszüneti megállapodást követően a Székely Hadosztály kötelékében tovább harcolt a magyar haza védelmében.

Az alakulat 1919. áprilisi feloszlatása után az Erdélyben berendezkedő román hatalom „jóvoltából” több mint egy évet internáló táborban töltött. Kiszabadulván, amint tehette, jelentkezett Horthy Miklós nemzeti hadseregébe, amelyben századosi rangban szolgált. A háborúban tanúsított hősies magatartásáért többször kitüntették, és katonai erényei elismeréseként 1928-ban Magyarország kormányzója őrnaggyá léptette elő.

A sebesülés, fogság, szökés és internálás során átélt viszontagságok miatt megrendült egészségi állapota következtében 1933-ban, alig negyvennégy évesen távozott az élők sorából. Elárvult sírjára a debreceni közös temetőben talált rá 2017-ben falusfele, Préda Barna, aki hatévnyi kitartó munkával érte el porhüvelyének exhumálását, valamint hazaszállítását.

Kassay Lajos őrnagy földi maradványait október 6-án, csütörtökön 14 órakor helyeztük örök nyugalomra méltó tiszteletadással a zalánpataki anyaföldbe, szülei és lánytestvére, apai nagymamám mellé. <<

Hirdetés
Hirdetés
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük