Mandics György is cáfolja a finnugor elméletet

Mandics György is cáfolja a finnugor elméletet

A sepsiszentgyörgyi unitárius templom tanácskozóterme nyújtott otthont hétvégén Mandics György (1943) történelmünk egy eddig ismeretlen fejezetére rávilágító, és éppen ezért figyelemre méltó előadásának. A házigazda, Péterfi Ágnes unitárius lelkész által polihisztornak nevezett tudós neve leginkább költőként, újságíróként és tudományos fantasztikus regények szerzőjeként vésődött be az erdélyi magyar köztudatba, és viszonylag kevesen tudnak a rovásíráshoz fűződő őstörténeti kutatatásairól.

Könyvbemutató: alulnézetből 1956-ról

Könyvbemutató: alulnézetből 1956-ról

Egy számunkra ismeretlen fiatalember, Reke Balázs bukkant fel az elmúlt hétvégén a Balassi Intézet helyi kirendeltségének vezetője, Szebeni Zsuzsa meghívására a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban, és lopta be magát a hallgatóság szívébe Megtalált szavak/Egy szegedi testvérpár sorsa 1956-ból című könyvének a bemutatóján. Személyisége, gondolkodásmódja és a könyvéből ránk köszönő mondatok töltete ugyanis nem csak tiszteletre méltó, hanem megnyugtató és szeretnivaló is.