Felhívás!

Művészeti felsőoktatás Sepsiszentgyörgyön

Művészeti felsőoktatás Sepsiszentgyörgyön Kultúra

A Sapientia Alapítvány, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem vezetőségének jelenlétében került sor ez utóbbi tanintézet művészeti kara kihelyezett festészeti és szobrászati részlegének tanévnyitó ünnepi ülésére kedd délelőtt a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központban. A székelyföldi magyar nyelvű felsőfokú oktatás bővítése egy újabb örvendetes lépés az itt lakók jövője megalapozásában, fogalmazták meg a rendezvényen.

„Ahhoz, hogy népünk körében a tanuló ifjúság felkészüljön a megváltó jövő építésének hivatására, nagy szükség van arra, hogy bölcsesség és értelem, tanács és erősség, tudomány és jámborság, valamint istenfélelem lakozzék bennük” – mutatott rá nt. Márkus András katolikus plébános, szentszéki tanácsos, címzetes esperes a történelmi magyar egyházak helyi képviselőinek áldása során. Péterfi Ágnes unitárius lelkész szerint a jelenlegi és eljövendő ifjú nemzedékek legfőbb küldetése „a bennünk lévő szeretettel, elfogadással és a bennünk lakozó különleges lélekkel olyanná tenni a világot, amiről azt mondhatjuk, hogy ténylegesen Isten képére van formálva.” Valahányszor elfáradtok vagy elbizonytalanodtok, forduljatok tanáraitokhoz, családotokhoz és Istenhez, mert ők megerősítenek” – hívta fel a leendő hallgatók figyelmét Józsa Tihamér református tiszteletes.

Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke ünnepi beszédében áttekintette a létezésének 20. évfordulóját ünneplő Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) működésének fontosabb eseményeit. Ezek közül is kiemelte az erdélyi magyar történelmi egyházak püspökei között annak idején kialakult, általa egyedülállónak nevezett egyetértést, amely a magyar kormány segítségének köszönhetően végül az egyetem megalapításában kristályosodott ki. A szabad vallásgyakorlást 1568-ban lehetővé tevő tordai országgyűléshez hasonlóan ugyanis ez egy olyan történelmi pillanatban történt, amikor Erdélyben a létünk veszélybe került. 

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Pécsi Tudományegyetem Kuratóriumának tagja személyesen nem lehetett jelen az ünnepségen, így videoüzenetben fejezte ki örömét és jókívánságait. Dr. Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora köszöntő és évnyitó beszédében a tanári, nevelői munka felelősségteljes végzésének fontosságára helyezte a hangsúlyt, hiszen ennek során nincs lehetőség utólagos helyreigazításra. Megállapította, az erdélyi magyar népesség folyamatos csökkenésének ellenére az általa vezetett intézményben az idén is ugyanannyi tanuló kezdi meg tanulmányait, mint az előző években.

Dr. Fedeles Tamás, a szobrász- és festőoktatás beindítását Sepsiszentgyörgyön felvállaló Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese a jövendő nemzedékek nevelését, oktatását biztosító tanügyet napjaink társadalmának a legfontosabb tartópilléreként, az élhető jövendő formálásának nélkülözhetetlen eszközeként határozta meg. Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád András az erdélyi magyarok önazonosságának megtartását a megfelelő gazdasági környezet függvényének tartja. Éppen ezért nagy fontosságot tulajdonít a megyeszékhelyen működő mezőgazdasági és erdőmérnöki oktatásnak, de ugyanilyen fontos a kultúra megőrzése és fejlődése is, amihez a most beinduló és idővel remélhetőleg bővülő művészeti képzés is nagyban hozzájárul – fogalmazott.

Az ünnepi eseménysorozat hallgatói fogadalomtétellel és a székely himnusz eléneklésével zárult.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.