Felhívás!

Vér a pesti utcán

A megcsonkított Magyarország nemzetből néppé, arctalan sokasággá alacsonyított lakossága 1956 októberében felemelte sárba taposott fejét, kiegyenesítette derekát, és szembefordult a zsarnoksággal. A hangadók, amint a történelem folyamán még sok esetben, ezúttal is a fiatalok közül kerültek ki.

Ők tartottak október 22-én este nagygyűlést a Műegyetem épületében, és fogalmazták meg 16 pontban követeléseiket, amelyek élén a szovjet csapatok kivonása állt. Ők vonultak október 23-a reggelén halált megvető elszántsággal a hatalmat vasmarokkal kezében tartó kommunista párt debreceni székháza elé, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek. Ők hirdették meg aznap délutánra a budapesti tüntetést és vezették az emberáradatot a Bem-szoborhoz. Ők vették fel a harcot mondhatni puszta kézzel a rájuk rontó pribékekkel. És zömében ők voltak azok, akiket elűztek, bebörtönöztek vagy megtizedeltek a nemzet véres kezű hóhérai, mert egy szabad hazában és emberhez méltó körülmények között akartak élni.

Mindezek tudatában megdöbbentő, fájdalmas és elkeserítő, hogy a nemzeti érdek ellen tevékenykedik napjaink ifjúságának tetemes része. Hogy enged a véres kezű kommunistából hirtelen haladó szellemű demokratává vedlett köpenyegforgatók szirénhangjainak. Tűri, hogy vészes iramban tereljék az önfeladás, hagyomány- és értékvesztés okozta pusztulás felé. Pedig még alig tizenöt esztendeje csupán, hogy az egykori tömeggyilkosok leszármazottai és szellemi utódai újból nekivezényelték a karhatalmat a békésen ünneplőknek. Így fordulhatott elő, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenéves évfordulóján ismét vér folyt a pesti utcán.

Nekünk, akik ismerjük és többé-kevésbé megtapasztaltuk a múlt borzalmait, összeszorul a torkunk az ifjú nemzedék körében zajló folyamatok láttán. Hiszen számunkra nem kétséges, hogy ezek egy újabb nemzeti tragédia felé sodornak minket. A hatalomba általuk jóhiszeműen visszaemelt hitványság ugyanis szét fogja verni és le fogja rombolni a békés építkezés eredményeit – amint ezt mindig is cselekedte. És ennek bekövetkeztét megakadályozni csak a múltbéli bűnök elkövetőinek felelősségre vonásával, az áldozatok nyilvános megkövetésével és rájuk való emlékezéssel lehet. Az évfordulók erre jó alkalmat teremtenek.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások