A mi Apáczaink

Ha jól meggondoljuk, mindaz, amit Apáczai Csere János közel két és háromnegyed századdal ezelőtt megfogalmazott, ma is érvényes iskolarendszerünkre. A tanulás mindennél fontosabb volta, a rendszeretet, az egyetemes tudás ösztönzése olyan elvárások, amelyek manapság is elkelnének tanintézeteinkben.

A nagy magyar pedagógusról, pedagógiai és tudományos íróról sok mindent elmondtak és leírtak már, s mindezekből az a tanulság világlik ki, hogy csakis az ismeretek elsajátítása az egyetlen út a szellemi felemelkedéshez, az önmegvalósításhoz. Az ő életpályája olyan példát mutat fel, amelyet érdemes lenne minden erdélyi magyar fiatalnak megismernie és hozzá igazodnia, hiszen maga is nagyon fiatalon vívta ki magának a legrangosabb tudományos és emberi elismerést.

Európai tanulmányútjai, hollandiai egyetemi évei alatt sajátította el azt a magatartásformát is, amelyet aztán itthon, Erdélyben próbált meghonosítani a tudományok elterjesztésével, új pedagógiai elvek megalapozásával, a Nyugat-Európában magába szívott, a polgári társadalom felemelkedését szolgáló eszmék terjesztésével. Meg is kapta mindezért az elmarasztaló szót, a híres gyulafehérvári iskolát kellett elhagynia fejedelmi parancsra, s Kolozsvárra költözött, ahol ugyancsak vezéregyénisége lett a hírnevessé növekedő protestáns főiskolának.

Az oktatással, neveléssel kapcsolatos intelmei mindmáig érvényesek, s különösen a tudományok anyanyelven történő továbbadásának felette szükséges voltát kell(ene) mindenképp betartanunk. Magyar nyelven szerkesztett tankönyve, a hatalmas tudománytár, a Magyar Encyclopaedia igazolta (és igazolja ma is), hogy számunkra a magyar nyelv alkalmas a legelvontabb tudományos tételek, kifejezések közvetítésére, tehát az iskolai oktatásban feltétlenül az anyanyelvet kell előnyben részesíteni.

Idén emlékezünk nagy tudósunk halálának 360. évfordulójára. Hiszem, a mi Apáczaink itt, Sepsiszentgyörgyön rangjához méltó elismerést nyer, s megvalósul az a terv, hogy személyiségét szoborba menekítsük. Az erre vonatkozó javaslat az RMPSZ 25 éves fennállása tiszteletére szervezett emlékgyűlésen hangzott el két évvel ezelőtt, s a magyar kormány jelenlévő államtitkára a megvalósításhoz konkrét anyagi támogatásról biztosított. A végső kivitelezés immár rajtunk, helyieken múlik!

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.