Hirmondo
Megérezni a tánc erejét

Megérezni a tánc erejét

A múlt század hatvanas éveiben Kézdivásárhely művelődési életétében igen fontosnak számító táncegyüttes, magának a néptánc-mozgalomnak az egyik meghatározó szereplője Bányász István volt. A Mihálycsa Szilveszter köré csoportosuló ifjú sereg azt a színfoltot erősítette, amely már korábban elismerést szerzett, Már Dénes tanár úr és mások azért már kitaposták az ösvényt, amelyet aztán szélesre bővítve jártak be a fent említett nemzedék táncos lábú, zenész kedvű szereplői.

Az Apáczai-díj fénye

Az Apáczai-díj fénye

Immár nem csupán pedagóguskörökben, de szélesebb térben is rangja és megbecsültsége van az Apáczai-díjnak. Már maga a név is sokatmondó, hisz az apácai születésű Csere János az erdélyi magyar pedagógia, neveléstan koronázatlan királya, s ha túlzásnak is tűnhet ez a pódiumra-emelés, nyugodtan hirdetjük, hogy nálunk felé nagyobb horderejű pedagógus, nevelésügyi szakértő kevés született és ügyködött.

Szédületben – Kézdivásárhely dicső táncos múltjának szereplőiről

Szédületben – Kézdivásárhely dicső táncos múltjának szereplőiről

A szót interjúalanyom használta abban az önvallomásban, amelyben a valamikori, kézdivásárhelyi táncos aranykorra emlékezik. Volt táncos társaival együtt bizonygatják írásban és szóban, hogy az a pár esztendő, egyesek számára közel tíz, másoknak csupán néhány, olyan gyorsan elrepült, visszagondolni pedig azért kellemes, mert ilyenkor elevenednek meg azok a felejthetetlen napok, délutánok, amikor a fellegekben jártak, mert a tánc volt a mindenük, vigaszuk, ha bánatuk volt, támaszuk, ha botlottak, lelki megnyugvásuk, ha valami bántotta, a tánc volt nekik a szépség kitárulkozása.

A kézdivásárhelyi néptáncmozgalom nyomában… Vezényel: Géza bácsi

A kézdivásárhelyi néptáncmozgalom nyomában… Vezényel: Géza bácsi

Minden kézdivásárhelyi, aki egy bizonyos koron túl van, de még azon innen is tudja, hogy a címben csakis Aracsy Géza tanár úrról, a kézdiek Géza bácsijáról van szó. Habár ő nem volt táncos, de a hatvanas–hetvenes évek kézdivásárhelyi táncosainak egyöntetű véleménye, kívánsága, sőt, elvárása, hogy a róluk szóló sorozatban, s ha lesz, a könyvben is előkelő hely illesse meg az együttes zenész-támogatóját, éltetőjét, aki nem csupán húzta a talpalávalót, hanem megannyi kulturális, művelődési esemény szikrája, felfuttatója, diákok százainak zenei oktatója, hegedűtanára.