A kulturális autonómia felé

Fontos döntés született a héten a román parlament felsőházában, ami hatással lesz az erdélyi magyar közösségek életé­re, különösképpen a legnagyobb kihívásnak kitett szórványbéliekre. A közoktatási törvény módosítása – melyet Johannis elnök korábbi gáncsoskodó óvása ellenére mégiscsak sikerült elfogadtatni a parlamenti többséggel – precedens értékű szabályozást, garanciát vezet be a román jogrendbe a kisebbségi oktatás terén. Ezentúl ugyanis az érintettek, a kisebbségi közösségek szakmai és politikai szervezeteinek jóváhagyása nélkül nem lehet átszervezni (összevonni, megszüntetni) az anyanyelvű közoktatást biztosító intézményeket és osztályokat. Nagy jelentőségű rendelkezés, mivel amellett, hogy rögzíti a román nemzetállamban az esélyegyenlőséghez nélkülözhetetlen speciális bánásmódot a nemzeti kisebbségek számára, még intézményesített jogi garanciát, hatékony eszközt – amolyan vétót – is hozzárendel az amúgy gyengébb és kiszolgáltatott fél ér­dek­érvényesítése mellé.

Vagyis, ha minden igaz, ezentúl a kisebbségi oktatásszervezést érintő ügyekben a miniszteri tárca mindenkori birtokosának és végrehajtóinak, a helyi tanfelügyelőségeknek nem lesz korlátlan hatalmuk és joguk egyoldalúan rendelkezni – például az országos viszonylatban megállapított létszámkvóták alapján, a többségiek viszonyaira szabott költséghatékonyságra, vagy racionalitásra hivatkozva – az egyneműsítő döntéseik hátrányait megsínylő közösségek feje fölött. Új, román viszonylatban modern kisebbségvédelmi, intézményes fék, felügyelet épül be a módosítással a román állam működési rendjébe: gyakorlatilag megoszlik a közhatalom az oktatás kérdésében. Ezentúl csakis az érintett közösségek választottjainak konzultálását követően, azok jóváhagyásával, beleegyezésével szabhatják át a kisebbségi identitás legfontosabb pillérét jelentő oktatási hálózatot.

Ezt a többség és kisebbség közti konszenzuson alapuló, méltányos hatalommegosztási gyakorlatot, főleg annak az élet szélesebb területére kiterjesztett formáit hívják kisebbségi önrendelkezésnek. Autonómiának. Szóval az RMDSZ által keresztülvitt módosítás, még ha kis szeletét is szabályozza a közös dolgoknak, de mindenképp előremutató.

Pozsony János Csaba

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.