Felhívás!

A mezőgazdaság felé nyitnának

A mezőgazdaság felé nyitnának Kovászna megye

A Baróti Szabó Dávid Líceum honlapján, mely az erdővidéki intézmények honlapjai közül (beleértve a polgármesteri hivatalokét is) messze a legjobb és legáttekinthetőbb, nemrég közzétették a 2020–2021-es tanév beiskolázási tervét.

A beiskolázási terv értelmében a kilencedik osztályba jelentkező diákok számára 28–28 líceumi hely van fenntartva társadalomtudományok, természettudományok és agroturisztikai szakon. A szakiskolai képzés szintén három osztállyal indulna, nevezetesen könnyűipari, autószerelői és állattenyésztői szakmunkásokat képző osztályokkal, hasonlóképpen 28–28 hellyel. A már ismert társadalom- és természettudományi szak mellett újdonság az agroturisztikai szak, mely két szakterületen, a mezőgazdaság és a turizmus területén is felkészítést nyújt.

A szak keretében a gyakorlati képzés jól működő panziókban és európai normák szerint működő farmokon zajlik. Ha ezt a szakot választják, akkor a diákoknak az iskolai évek alatt lehetőségük van a hajtási jogosítvány (B-kategória, traktor) megszerzésére is. A megszerzett oklevelet az EU minden tagállamában elismerik, ugyanakkor – lévén, hogy a szakon az elméleti tárgyak oktatása követi a már említett elméleti (társadalomtudományok, természettudományok) osztályok követelményeit – a továbbtanulás lehetősége is adott bármely területen.

A hároméves szakmunkásképzés területén szintén újdonsággal jelentkezik a líceum. Így ősztől bevezetik az állattenyésztői szakmunkás-képzést, melynek keretében a mezőgazdasági munkálatok tervezésének és kivitelezésének elsajátításával, a mezőgazdasági vállalkozások felépítésével, irányításával, ugyanakkor az agroturisztikai farmok nyújtotta lehetőségekkel ismerkedhetnek a diákok. Itt szintén lehetőség van a hajtási engedély megszerzésére, a szakdiploma ugyanakkor záloga lehet egy sikeres önálló vállalkozás elindításának is.

E szak mellett folytatódik a könnyűipari és az autószerelői szakmunkásképzés is. A könnyűipari szakmunkás tanulók a három év alatt a szabás-varrás mesterségét tanulják meg, melynek birtokában lehetőségük van Erdővidéken elhelyezkedni, avagy önálló vállalkozást indítani. Hasonlóképpen az autószerelői szakmát elsajátító diákok is vállalkozást indíthatnak, hiszen az autószerelői szakma egyre keresettebb Erdővidéken is, de diplomájukat elismerik az EU valamennyi tagállamában. A szakképzés elvégzése után ugyanakkor a diákok folytathatják tanulmányaikat a líceumi osztályokban is, tehát érettségi diplomát is szerezhetnek.

Az intézmény igazgatója, Derzsi-Ráduly Kázmér egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott, a két új szak elindításával céljuk az, hogy a diákoknak olyan képzést biztosítsanak, amit fel tudnak használni az iskola elvégzése után, a megszerzett tudással pedig boldogulni tudnak szülőföldjükön.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások