Felhívás!

Tisztújítás az RMPSZ-ben

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szovátán tartotta a négyévente esedékes tisztújító küldöttgyűlését. Ez tulajdonképpen azért számít igen fontos hírnek, mert a romániai magyarság legnépesebb értelmiségi rétegének képviseletéről van szó, amelynek kötelességei jóval túlmutatnak a megszokott civilszervezetek feladatkörén, hisz végeredményben az iskolán múlik, hogy a jelen után lesz-e, lehet-e érzékelhetően gazdagabb jövője a mi népünknek. Ez a felelősségteljes hozzáállás jellemezte a múlt hét végén tartott megbeszéléseket, s az alapszabályzat felújított változata tartalmazza azokat a megkerülhetetlen teendőket, amelyeknek végrehajtása nélkül egyre nagyobb űr keletkezhet a hazai magyar oktatásban.

A romániai oktatás, különösképpen a magyar tannyelvű oktatás előtti megszámlálhatatlan tennivaló, a tornyosuló hiányosságok mind nagyobb odafigyelést igényelnek, itt nincs, nem lehet helye a halogatásnak, az egyik napról a másikra való tologatásnak, mert egyetlen láncszem szakadása magával hozhat egy sor megvalósítottnak, illetve megvalósíthatónak tűnő gondot. Közvetlenül érintettek bennünket az iskola-felszámolásokból fakadó gondok, de még el sem csitult az ezek körüli hangulat, máris szembetaláltuk magunka az orvosi egyetemet sújtó kifogásokkal, a román nyelv tanítása körüli idétlenkedésekkel, s más, naponta felmerülő akadályokkal.

Az RMPSZ-re az utóbbi években háruló sokszorozódó megbízatások, felkérések teljesítése ugyanvalóst nem engedi meg a lazítást, sokszor úgy néz ki, a sok szervezet közül egyedül a pedagógusok szövetsége az, amely megbízható partnerként, őszinte segítő társként kap felkérést, megbízatást időszerű, sok esetben kényes ügyek intézésére. Mindezek tudatos vállalásának jegyében került sor tehát Szovátán az eltelt közel félévtized mérlegének elkészítésére, s választották meg, jobban mondva bízták meg újabb négy esztendőre a régi-új elnökséget a szervezet irányításával. Elnök maradt Siklódi-Burus Botond, alelnökök: Kiss Imre (Székelyföld), Virág Erzsébet (Közép-Erdély), Halász Ferenc (Partium). Újdonság: Ferencz Salamon Alpárt negyedik, szakmai ügyekkel foglalkozó alelnökké választották. Az öttagú etikai bizottság elnöke a kézdivásárhelyi Simon István lett, a háromtagú cenzorbizottság elnöke a csíkszeredai Sipos Éva.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.