Felhívás!

Kölcsön kapott önbizalom

Valahányszor dolgozatjavításkor, szöveg írásakor a helyesírási szótár után nyúltam, szinte restelkedve tettem: ennyire nem lennék biztos egyes kifejezések hibamentes leírásában? Most aztán megnyugodtam: a magyar nyelv tudósa, helyesírási összeállítások szerzője, szótárak szerkesztője egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy ő bizony mindenkor kézügyében tartja a helyesírási szótárt, s ha nem is túl gyakran, de azért fel-fellapozza egy-egy szó esetén.

A hétvégén tartott helyesírási verseny is arról győzött meg, hogy sok fiatalt is foglalkoztat ez a dolog, s nem csupán ilyen vetélkedők alkalmával szembesülnek a helyesen írás buktatóival és fontosságával, de mindennaposak a szembenézések nyelvi akadályokkal, kételyekkel, tisztázásra váró nehézségekkel. És milyen igazat mondott a vendéglátó iskola igazgatója, aki egyébként nem nyelvész, hanem történész: a helyesírás önbizalmat ad, magabiztosabb bizonyos helyzetekben az, aki helyesen – tegyük hozzá—olvashatóan ír. Az, hogy betűjegyekkel rögzítjük gondolatainkat, eltérően a képírástól, segít abban, hogy tulajdonképpen mindent ki tudjunk változatos formában fejezni.

Diákjaimnak fel szoktam hívni figyelmét, hogy egyre nő azoknak a cégtulajdonosoknak száma, akik kézírással készült kérvényt, önéletrajzot követelnek. Németországban élő és dolgozó írásszakértő mondta egy interjúban, hogy a németeknél nagyon figyelnek a grafológusok ajánlataira, s nem igen van jelentős vállalat, amely ne keresné meg az ő irodájukat a begyűjtött kéziratokkal, s ne vennék figyelembe az ő ajánlataikat. Vannak ugyanis munkahelyek, ahol elengedhetetlenül fontos a jelölt lelkiállapotának, idegállapotának, pontosságának, érzelmi állapotának ismerete. Minderről az írásszakértő véleményt mondhat, s ajánlatot fogalmazhat meg, hogy ki alkalmas és ki nem az adott munkakör betöltésére.

Mindehhez hadd fűzzem hozzá: a helyesírás tanításának már az elemi osztályokban előkelő, ha nem éppen az első helyet kellene biztosítani, hiszen mint a számolásban, az írásban és olvasásban az első négy esztendő meghatározó. Később már csak javításokra futja.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.