Az összetartozás jegyében

Az összetartozás jegyében Románia

Az össze és együvé tartozás, valamint egymás iránti tisztelet és szeretet jegyében zajlott le Tordán a vallásszabadságot 1568-ban világviszonylatban elsőként kimondó és törvénybe iktató erdélyi országgyűlés 450. évfordulóján tartott hálaadó ökumenikus istentisztelet. Az erdélyi történelmi magyar egyházak képviselői és a magyar pártok vezetői mellett a magyar országgyűlés és külügyi bizottságának elnökei, valamint Balog Zoltán és Soltész Miklós miniszterek is részt vettek a rendezvényen, aminek otthonául a nevezetes országgyűlésnek egykor helyet adó katolikus templom szolgált.

A nem mindennapi rendezvényre népes háromszéki küldöttség utazott Kolozs megyébe, Kovács István és Péterfi Zita Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkészeket a Kriza János Unitárius Dalárda, a megyeszékhely vezetőségének tagjai, a megyei főtanfelügyelő, Fehér László Ödön szenátor, Kulcsár Terza József képviselő, illetve több autóbusznyi zarándok is elkísérte Tordára.

Az emlékezésnek ezen a napján azért imádkozunk, legyünk bölcsek, mint elődeink, akik 450 évvel ezelőtt szorongatások közepette is megértették, hogy Isten nem egymás fölé vagy egymás alá rendelt bennünket, hanem egymás mellé. A hitbeli különbségeknek nem kell szükségszerűen elválasztaniuk egymástól – figyelmeztetett Bálint-Benczédi Ferenc, az Unitárius Egyház püspöke, aki után Jakubinyi György, Erdély érseke szólalt fel, úgy vélve, a vallásszabadság gondolata megmozgat minden embert, még az ateistákat is, mert a lelkiismereti szabadsághoz az is hozzátartozik.

A tordai országgyűlésnek a vallásszabadságra vonatkozó döntése azért volt időtálló és maradhatott érvényben a 19. század közepéig, mert Isten igéjére volt alapozva – állapította meg Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, aki után Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspöke emelkedett szólásra. Elmondta: a magyarokat mindig meghatározta a szabadság szeretete, és nem akarunk róla lemondani. Szabadság viszont csak ott van, ahol tisztelik egymást az emberek, valamint szent az adott szó. Igazi, tartós szabadság pedig csak ott jöhet létre, ahol jelen van Isten, hiszen ő az egyetlen erő, mely valóságos emberi közösségbe ötvöz minket – vélekedett a püspök.

A jelen lévő egyházi méltóságok közül Reinhart Guib, Románia Ágostai Hitvallású Szász Lutheránus Egyházának püspöke, Csűri István királyhágómelléki református püspök, Bogdan Ivanov, a Román Ortodox Egyház tanácsosa, Daniel Crişan görögkatolikus esperes és Fekete Károly püspök, a Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent képviselője is megosztotta gondolatait az egybegyűltekkel. A világi felszólalók sorát Victor Opaschi egyházügyi államtitkár nyitotta meg, akit Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke követett, majd Németh Zsolt bizottsági elnök és Balog Zoltán miniszter is felszólalt. Az áldás és himnuszunk közös eléneklése után a vallásszabadság templomkertben felállított emlékművének leleplezésével ért véget a rendezvény.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.