Felhívás!

Kicsit jobb, mint tavaly

Kicsit jobb, mint tavaly Kovászna megye

A tegnap közzétett előzetes eredmények szerint megyénkben az érettségizők 60,89 százaléka vizsgázott sikerrel, ez a tavalyi 58,41%-os arányhoz képest javulást mutat, és alig marad el az országos 62,90%-tól (amely egyébként romlott 2019-hez képest). A Kovászna megyei tanfelügyelőség közleménye szerint a sikerráta kissé nagyobb az idei végzősöket tekintve (68,44%), a korábbi évfolyamok esetében pedig csak 29,30%-os.

Az 1327 érettségizőből jelenleg 808 örülhet a sikeres vizsgának (vagyis minden tantárgyból megírták legalább az 5-öst, átlaguk pedig nem kisebb, mint 6-os), közülük 733-an az idei végzős évfolyamból kerültek ki, 75-en pedig a korábbiakból. Román tagozaton többeknek sikerült az érettségije (71,76%), magyar tagozaton pedig 57,41%-nak. Három diákot kizártak csalás miatt, 63-an nem jelentek meg.
A média szerinti sorrendben idén három magyar tagozatos diák fért bele az első tízbe, 9,83-mal a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákja a legjobb, ő 3. a listán (a diákok neve kódolt), 5. helyen 9,78-cal a Székely Mikó Kollégiumot, 8. helyen pedig a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumot képviselő diák áll 9,68-as átlaggal. A Mikó vezet a magyar középiskolák között 96,43%-kos sikerrátával, a Mikes 94,38-ot mondhat magáénak, dobogós még a Nagy Mózes 78,26%-kal.
Négy tanuló kapta meg a legmagasabb jegyet román dolgozatára, magyar nyelvből és irodalomból 55 diáknak sikerült 10-est megírni. A szaknak megfelelő kötelező tantárgyból 36-an, a választott tantárgyból 51-en érték el a legmagasabb pontszámot. A sikeresen vizsgázók aránya 70,44% románból, 95,72% magyarból, 80,90% a kötelező tantárgyból (matematika vagy történelem), 87,70% a választott tantárgyból.

Kézdivásárhely

A város 316 érettségiző diákjából 196 vizsgázott le, 120-an buktak el. A kézdivásárhelyi iskolák közül a legnagyobb átmenési arány (78,26%) tehát a Nagy Mózes Elméleti Líceumban volt, a legjobb médiát innen Bögözi Henrietta érte el, 9,62-t.
Az érettségi átlagokat nézve a toplista második helyén a Református Kollégium szerepel, ahol a sikeres érettségizők aránya 74 százalék. Az iskola legjobbja Makó Anette, 9,58-as átlaggal. A „bronzérmes” a Bod Péter Tanítóképző, ahol az átmenési arány 63,88 százalék, de a legjobb egyéni eredményt itt mutatták fel a városban: Czirják Lea-Orsolya 9,65-ös átlagával áll az élen.
Ami a többi iskolát illeti, a Gábor Áron-szakközépiskoláé a legkisebb átmenési arány: a 79 megjelent diákból alig 3-nak sikerült a vizsgája (ez 3,79 százalékot jelent), az Apor Péter 64 megjelent diákja közül 11 abszolválta sikeresen az érettségit (17,18%).

Barót

A Baróti Szabó Dávid Líceumnál idén 103-an jelentkeztek érettségi vizsgára, 40 diáknak sikerült az érettségije. A legjobban teljesítő diák médiája 9,27 volt, egyébként 9-esen felüli átlagot mindössze hárman értek el. A közzétett eredményeket vizsgálva, románból még véletlenül sem akadt kilencesen felüli jegy, magyarból egyetlenegy tízest jegyeztek, de ebből a tantárgyból az első húsz diák kilencesen felül írt. Olyan érettségiző is akadt, aki magyarból 8,50-et, románból 3,30-at, történelemből 9,80-at, földrajzból pedig 9,70-et írt, de a román jegy miatt elbukta az érettségit.

Kovászna

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumban az érettségire iratkozott 72 diákból 62 volt idei végzős. Közülük 53-nak sikerült az érettségije, a korábban végzett 10 diák közül viszont egynek sem. A végzősök számát nézve ez 85,48 százalékos átmenési arányt jelent, ami jelentősen jobb a tavalyi 75,38-as átlagnál. A legjobb eredményt (9,68) a magyar tagozaton, természettudomány-osztályban érte el egy tanuló, de az őt követő (9,41) is magyar osztályba, filológiaszakon járt, míg a harmadik (9,41) ugyancsak magyar tannyelvű természettudomány szakos osztályba. 

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
  • User
    Dátum: 2020. július 2., 13:28
    ÉRTÉKELÉS: 8

    Szeretném kérni a Szerkesztőségtől a jövőre vonatkozóan, hogy az érettségi általánosokat CSAK AZ IDEI VÉGZŐSÖKRE vonatkozóan számítsák (vagy mindkét adatot közöljék) több okból is: 1. azok százalékos arányát, akiknek nem sikerült az érettségijük, már akkor számoltuk, amikor végeztek; s elszámoltunk vele, szembenéztünk, értékeltük magunk számára is a sikertelenségük okait; 2. másodszori (vagy többszöri) próbálkozásuk sikere, avagy kudarca már nem az iskolán múlik; akkor függne tőle, ha a felkínált lehetőséget, hogy járjanak felkészítőkre, s együtt készüljenek a végzősökkel, elfogadnák, s megfeszített erővel készülnének a vizsgára; 3. az idei végzősök eredményét, s az iskola reális erőfeszítéseit, hogy minél eredményesebben szerepeljenek tanítványai a vizsgákon is mindig a jelenlegi helyzet mutatja: pl. a Bod Péter Tanítóképzőben az idei átmenési arány nem 63,88%, hanem 71,92%, jóval magasabb, mint az országos átlag, sőt, mint a tavalyi év eredménye is. A tanító- és óvóképző szakon 73,07%, a filológia osztályban 70,96%; az utóbbiból került ki a kézdivásárhelyi iskolákban érettségizők legmagasabb általánosa is: 9,65. Magyar nyelv és irodalomból 57 diák közül 22 jegy van 9-esen felül, ebből 5 tízes. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben elégedettek vagyunk most sem; a 100%-ig még ,,hosszú és keserves az út” tanár és diák számára egyaránt, de azt is tudjuk, hogy honnan indultunk, s lépésről lépésre haladva előbb-utóbb sikerül magasabb eredményt is elérnünk. Gratulálunk azoknak, akiknek már most sikerült; s kitartást és a küzdés fel nem adását kívánjuk azoknak, akiknek még nem. Annak tudatában kezdjenek újra tanulni, amit Kádár Annamária pszichológus így fogalmaz: ‘nem kell félni a veszteségektől, kudarcoktól, mivel ezek az önmagunk felé vezető utazás részei.’ Köszönettel és tisztelettel: Deák Magdolna, magyar szakos tanár (akinek most nem volt végzős osztálya, de szereti az iskoláját)