Felhívás!

Kálvin-hetet tartott a református egyházmegye

Kálvin-hetet tartott a református egyházmegye Kovászna megye

Kálvin-hetet tartottak június 20−25. között a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye szervezésében. A hetet Kézdimartonfalván indították hétfőn gyermeknappal, majd Szörcsén zárták szombaton gyülekezeti nappal. Utóbbin dr. Kolumbán Vilmos József rektor hirdetett igét.

Két év szünet után tudták megszervezni a Kálvin-hetet, amelynek keretében hétfőn Kézdimartonfalván tartottak gyermeknapot, kedden Maksán az ifisek napját, szerdán Ikafalván nőszövetségi napot, Egerpatakon csütörtökön presbiteri napot, pénteken Páván konfirmandusnapot, majd végül szombaton Szörcsén gyülekezeti napot.

Szörcsén 9 órakor gyülekeztek az imaház előtti téren a környék lelkipásztorai, valamint a hívők. A barátosi Ferencz Ernő Fúvószenekar toborzóját a megnyitó követte, majd az egybegyűltek átvonultak a templomba istentiszteletre. A jelenlévő híveket, egyházi és világi elöljárókat Balogh Zoltán kézdi-orbaiszéki esperes köszöntötte.

– Az utolsó Kálvin-hetet 2019-ben tartottuk a kommandói református egyházközségben, és akkor úgy terveztük, hogy folytatjuk a következő évben. A Jóisten azonban ezt másképp akarta. Most, két év szünet után határozott úgy az egyházmegyénk lelkészi közössége, hogy ezt a belmissziói rendezvénysorozatot jó lenne újraéleszteni. Ezáltal pedig segítséget kapni a gyülekezetek újraébresztésében, helyre tenni azt, amit a járványhelyzet megtorpantott – kezdte az esperes.

Mind mondta, nagy hálára kötelezi az elmúlt napokban tapasztalt közösségi erő, amit a gyülekezetben észlelhettek.
– Ahogy elkezdődött a hét szervezése, és ahogy a lelkipásztorok megtalálták a közös hangot, rugalmasan, lendülettel teremtették meg azt a programsorozatot, amelynek keretében a hét során mindennap találkozhattunk. Illesse köszönet és hála a kézdimartonfalvi, a maksai, az ikafalvi, az egerpataki és a pávai gyülekezeteket, és nem utolsó sorban a szörcseit is – hangsúlyozta.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Kolumbán Vilmos József lelkipásztor, a kolozsvári teológiai intézet professzora, rektora hirdetett igét.
– Amikor az egyház helyét, célját és küldetését keressük a világban, mindig azt látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor az egyház a világ elvárásának próbál megfelelni, és nem azt mondja, ami az evangéliumban van, amit az Isten elvár tőlünk, akkor pillanatnyilag mindig jön egy hirtelen felemelkedés és egy szalmalángszerű felvillanás, majd eltűnik minden. Istennek azonban mindig gondja van arra, hogy az egyház időről időre újra visszataláljon önmagához, Krisztus evangéliumához, Isten beszédéhez, és újrainduljon azon az úton, amelyet egykoron Krisztus állított az apostolok elé. A hamis népszerűségnek a hajszolása, a világ elvárásainak való megfelelés mindig csak a romlást hozza maga után, olyan eseménysorozatot, amelynek során kiürülnek a templomok, kiürülnek a lelkek – hangsúlyozta beszédében.

Végezetül az emberek feladatát helyezte előtérbe.
– A mi feladatunk nemcsak az, hogy megtartsuk, amit őseinktől kaptunk. Nemcsak az, hogy a múltat átörökítsük az elkövetkezendőkbe. A mi feladatunk az is, hogy azok, akik ma még sötétségben, tévelygésben élnek, eljussanak az igazsághoz, eljussanak Krisztushoz. Krisztus tanítványaiként az a feladatunk, hogy az ő igéjét hirdessük, hogy másokat is eljuttathassunk a kiegyensúlyozott életre, a hitből fakadó szeretetre, odaadásra – zárta gondolatait.

Az istentisztelet úrvacsoraosztással végződött, amelyet kórustalálkozó követett. Ezalatt a különböző települések küldöttségei finomabbnál finomabb falatokat főztek a felállított sátrakban, amelynek szemléje volt a következő programpont. Az ebédet követően keresztyén koncert és táncház zárta a szörcsei gyülekezeti napot, és egyúttal az idei Kálvin-hetet. <<

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.