A rónák fia és a székelyek

A rónák fia és a székelyek

Kortárs jegyezte fel Petőfi Sándor egyik nagy napját, amint ezerötszáz székely katona torkából hangzott fel az „Éljen!” a költő tiszteletére 1849. január 25-én, amikor Medgyest elhagyva a Szeben felé vezető úton – Bemhez menet szekéren – egy csapat lovas és gyalogos székely katonával találkoztak, s amikor is a csapat őrnagyi rangban lévő parancsnoka és a százados úr közötti beszélgetésből kiderült, a szekér ezen utasa nem más, mint Petőfi, a poéta.

Gazdatanfolyam 1940 telén

Gazdatanfolyam 1940 telén

Az Erdélyi Gazdasági Egyesület (EGE) mint társadalmi szervezet még a 19. század közepén, 1844-ben alakult meg, és fő célkitűzései között szerepelt – a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon összefoglalója szerint – „a mezőgazdaság haladását népnevelő munkával, tudományterjesztéssel, korszerű gépek és berendezések megismertetésével és elterjesztésével, nemesített vetőmagvak és tenyészállatok juttatásával, mezőgazdasági szakirodalommal, könyv- és folyóirat-kiadással, tanfolyamokkal, előadásokkal szolgálni.” 1940 telén Kézdiszentléleken szervezett gazdatanfolyamot.