A szelídség ereje

A szelídség ereje

Jóságos, jámbor ember volt Sándor bácsi. Halk szavú, szelíd teremtés egy hangoskodó és zavaros történelmi időszakban, amikor kistérségünk társadalmában is nőttön-nőtt a feszültség, ami nyilván erőszakban, például gyakori bicskázásokban nyilvánult meg, s úgyszintén súlyos volt az elnyomás, hiszen a kommunista hatalom által célul kitűzött kisajátítások, az államosítás, a szövetkezetesítés vagy kollektivizálás 1948-at követően csak ilyen eszközökkel volt végrehajtható.

Pályafutás – vesszőfutás

Pályafutás – vesszőfutás

A latin curriculum vitae önéletrajzot, életrajzi vázlatot jelent, de ma nem feltétlenül ezek, hanem többnyire a szívi fordul elő beszédünkben. Hosszú ideig az önéletrajzé volt az elsőség, nemcsak álláskereséskor csatoltuk a kéréshez, folyamodványhoz, de a letűnt rendszer párt- és állami szervei is taktikai meggondolásból íratták ezeket, például a „verifikálások”, a nagy tisztogatások és leszámolások alkalmával, például az 1950-es években, illetve olvasták, sőt a párt éppen aktuális irányelvei szerint értelmezték a kiszemelt áldozatok önéletrajzait.

Illetékesen

Illetékesen

Senki sem próféta a saját hazájában! Ennek a bibliai eredetű szállóigének (Lukács, 4.24) az igazát gyakran Petőfi közismert választási kudarcával szokás igazolni. Március 15-e hősként ünnepelt közszereplőjét 1848 júniusában kiskunjai között, saját szülőföldjén, Szabadszálláson érte a csalódás, amikor a népképviseleti választások kampánya során – hogy magának a költőnek a szavait idézzem – egy „dühöngő részeg csorda” támadt rá, s híveit megakadályozták, hogy rá szavazzanak.

Ahol mindenki egyenlő…

Ahol mindenki egyenlő…

Egymás megértésének legrövidebb útja az egyenes beszéd lenne. Hogy aztán tartjuk-e ehhez magunkat, általában a kapcsolat résztvevőitől, továbbá helyzetektől és alkalmaktól, valamint a mindenkori történelmi-politikai „csillagállástól” függ. Az élet azt mutatja, hol igen, hol pedig nem tartjuk ehhez magunkat. Merthogy réges régi tapasztalatunk az, amit Arany János úgy fogalmazott meg, hogy ravasz szándéknak úta görbe…