Felhívás!

Előrelépés

„Az elmúlt esztendő megpróbáltatásai és kihívásai rávilágítottak arra, hogy micsoda jelentősége van a nemzetközi együttműködésnek és a jószomszédi kapcsolatoknak. És rávilágított az elmúlt egy esztendő arra is, hogy mi itt, egymás szomszédságában egy nagyon szoros egymásrautaltságban és kölcsönös függésben élünk” – mindezt csütörtökön jelentette ki Szijjártó Péter Gyulán, a magyar–román külügyminiszteri találkozó kapcsán tartott sajtótájékoztatón.

Pontos helyzetfelmérés, valamint értékelés következtében kimondott felelősségteljes szavak ezek, amelyek mindkét nemzet számára felcsillantják az egymásnak feszülés megszüntetésének lehetőségét. Ezáltal pedig egy biztonságosabb és magasabb életszínvonallal kecsegtető jövő megteremtésének a reményét is. A továbbiakban azonban a magyar diplomácia irányítója azt is világossá tette, hogy jó viszonyra törekednek ugyan Romániával, de e szándék megvalósulása szorosan összefügg az anyaország támogatását továbbra is élvező erdélyi és székelyföldi magyarság sorsának alakulásával.

Bogdan Aurescu román külügyminiszter értékelte a nagylelkű pénzügyi segítséget, amellyel Magyarország hozzájárul a területén élő román közösség önazonosságának és kultúrájának megtartásához. Ugyanakkor érzékeltette, hogy Bukarest nem ért egyet az erdélyi gazdaság fejlesztését szolgálni hivatott magyar tervek megvalósításának jelenlegi gyakorlatával.

Egyik fél sem próbálta palástolta tehát a bizonyos témakörökben fennálló véleménykülönbséget. És az már önmagában biztató jel, hiszen a viszály okainak felfedése előrelépést jelent a kapcsolatok fokozott elmérgesedéséhez vezető diplomatikus semmitmondáshoz képest. Amint előrelépést jelent a kisebbségi ügyekkel foglalkozó, munkáját már tíz esztendeje felfüggesztő vegyes bizottság újraindításáról kötött megállapodás is. Annál is inkább, hogy ebben rögzítették a megtárgyalásra és megoldásra váró vitás kérdéseket. Ráadásul ennek a bizottságnak a magyar részről a brassói születésű, oklevelet a Bukaresti Egyetemen szerzett Kalmár Ferenc József miniszteri biztos személyében a kisebbségi létet saját bőrén megtapasztaló vezetője van. 

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások