Hirmondo
Hirdetés
Hirdetés

Erdély kevésbé ismert kuriózumai (12.) A Szent Anna-tó és a Mohos (I.)

Erdély kevésbé ismert kuriózumai (12.) A Szent Anna-tó és a Mohos (I.) Tech-Tudomány

Testvérkráterek a Csomád-hegy kalderájában. Nem illik szétválasztani őket, vagy csak az egyikről beszélni, elhanyagolva a másikat. Így sorozatunkban rendre mindkettőt bemutatjuk. Európa természeti kincseinek tárházában a legismertebbek közé tartoznak. Szépségük egyedülálló, tudományos értékük felbecsülhetetlen, turisztikai jelentőségük meghatározza Székelyföld idegenforgalmát.

Születésük az Erdélyi-medence belső peremén kialakult vulkáni hegylánc létrejöttéhez kapcsolódik, amely az Avastól (Észak) a Hargitával (Dél) bezárólag, mintegy 250 km hosszúságban keretezi szűkebb hazánkat, Erdélyt. Európa leghosszabb vulkáni övezetének kialakulása a Pannon-kislemez és a Moldvai–Permi-kéreglemez ütközésével függ össze, részeként az egész Kárpát-koszorút kiemelő hegyképződési folyamatnak, amely már a felső kréta korban (kb. 70 millió évvel ezelőtt) elkezdődött, jóval megelőzve a kárpáti vulkánosság kezdetét.

Hirdetés
Hirdetés

Az Erdélyi-medencét belülről határoló, félköríves, vulkáni hegyvonulat legfiatalabb részét a Csomád–Büdös-hegycsoport képezi. Ez a Dél-Hargitára merőleges, Ny-K irányú törésvonal mentén képződött, átlépve az Olt fő választóvonalán, mintegy betörve a krétakori homokkő-övezet felségterületére. A Keleti-Kárpátok belső, vulkáni íve nem egyik napról a másikra alakult ki. Hosszú, időszakos, meg-megismétlődő kitörések eredménye a közép miocéntől a holocénig, időben kb. 45 millió évtől 29 ezer évig.

A Mohos és a Szent Anna-tó szerkezetüket tekintve ikerkráterek, rétegvulkánok, nem egyszeri kitörés eredményei. Talapzatuk krétakori meszes márgákon nyugszik. Robbanásos, heves kitörések jellemezték őket, rengeteg piroklasztitot (vulkáni hamu és kavics, horzsakő, üveges bomba) rakva le rétegesen a környező tengeri lagúnákba. Az utolsó, nyugodtabb kitörési fázisokban kevés folyékony láva is a felszínre ömlött, melynek változatai a zöld amfibolos andezitek, a biotitandezitek és dacitok. Ezek alkotják a kráterperem legkiemelkedőbb csúcsait. A legújabb kutatások arra engednek következtetni, hogy a Csomád alatti, igen hosszú és mély magma-kamrákból a vulkáni termékek 8-12 nap alatt jutottak el a felszínig. „A Csomádot már az ősember is látta füstölögni” – vált szállóigévé Bányai János geológus professzor sejtése, annál is inkább, mert ez az állítás napjainkban bizonyítást nyert.

A kistérséget mind a geológia, mind a földrajztudomány magáénak követeli. Paradox módon mindenkinek igaza van. Földtani szempontból a Hargitához tartozik, földrajzi helyzetét vizsgálva a Bodoki-havasok északi részének tekinthető.

Évszázados zarándokhely

Különleges táj ez, a legendák, mesék színtere. Legszebb köztük a Szent Anna-tó legendája, amely a tengerszem helynéveredetét magyarázza a hegységképződés misztériumába burkolva. Nemcsak a pogány-kori táltosok, tündérek, boszorkányok hazája ez a vidék, hanem a kereszténnyé kényszerített székelység egyik csodatevő, szent helye is, ahová az emberfia és lánya még ma is áhítattal közeledik. Miért is ne lehetne az, amikor évszázadok óta zarándokolnak ide – a Csomád környékére – a testi-lelki felüdülést keresők? A hely varázslatos szépsége, tiszta levegője, gyógyító forrásai és mofettái mindig csodákat műveltek. Ezért nem lehet róluk csak száraz tudományossággal beszélni.
Aki nem látta a Szent Anna-tavat holdfényes nyári estén a fölötte lebegő ködfoszlányokkal; aki nem hallgatta a csendet a hófehéren csillogó téli tájban, vagy az arany napfényben úszó Mohos madarainak alkonyi énekét kora tavasszal, az nem tudja, mi a varázslat!

Az ember felismerte a természet e páratlan szentélyét, és védeni, óvni kezdte. Ma már a két krátertó Románia legrangosabb védett területe, ahol nagy erőfeszítések árán igyekeznek megőrizni a természet érintetlenségét, megtiltva több mint 20 éve a tó partján való sátorozást, majd pár éve a fürdést is, a Mohos ritka növényeinek kipusztítását, a vulkáni katlan szeméttel való elárasztását, hogy csak legfontosabb intézkedéseket említsem!

Akik a gyalogtúrákat választják, Bükszád községből is találnak két könnyű, jelzett útvonalat a Szent Anna-tóhoz: egyik a Határ moteltől induló kék keresztes, a másik a falu központjából induló, kéksávos turistaút. Mindkettő közvetlen a tó partjára vezet. Bálványosfürdőt és a tavat sárga kereszttel jelzett út köti össze, fele az országúton halad. Ugyanakkor a Csíki-havasok végpontjával, a Cecele-csúccsal a kékkeresztes út képezi a kapcsolatot, melyből leágazás van Bálványos várához. Külön felhívom a figyelmet az elszaporodott medveállományra! Gyakorlatilag a Csomád térségében még nappal is mindenhol lehet velük találkozni. Ezért lehetőleg csak a rezervációban kijelölt kempingben táborozzanak, és ne induljon senki egyedül túrázni, gombászni, erdei gyümölcsöt gyűjteni!

A tó nevét csupa nagybetűvel kéne írni, mint Lamartine versének címét, hiszen nekünk, székelyeknek és magyaroknak, határokon innen és túl a tavak mintapéldányát szimbolizálja. Láttam más krátertavakat is Európa arcán, de egyik sincs ilyen magasztos, lírai és bájos, mint a mi Szent Anna-tavunk. Mondhatnám azt is, a Szent Anna-tó a „legszékelyebb”, vagy ha úgy tetszik, a „legmagyarabb” tó.

Lassú feltöltődés alatt

Az ikerkráterek közül ennek tölcsére a fiatalabb. Közép-Európa egyetlen épen maradt vulkáni építménye. Már az alakja sem hétköznapi: óriási festőpalettához, vagy egy hatalmas körtéhez hasonlít. Szelvénye aszimmetrikus tölcsér. A legújabb kutatások szerint (Harangi Sz. és Kiss B.), amelyeket a kráter külső, még részben meglévő iszapáradattal borított részein begyűjtött, leiszapolt rönk- és famaradványok C14-es vizsgálata igazol, a tó krátere 29.000 évvel ezelőtt „dolgozott” legutóbb.

A tengerszint feletti magassága már nem 950 m, mint ahogy a régi turistakalauzok írják. Az újabb mérések eredménye 946 m, bár ez az adat sem tekinthető állandónak, a csapadék mennyisége szerint változik. Minden oldalról meredek kráterfalak veszik körül, amelyeknek kiemelkedő csúcsai – a Nagy-Csomád (1301 m), Kis-Csomád (1238 m), Taca (1174 m) vagy a Tó-bérce (1125 m) – csendesen figyelik tiszta tükrében a múló időt, és őrködnek fölötte születése óta.

A tónak nincs forrása. A légköri csapadék gyűl össze a jókora tölcsér alján, hogy aztán apró források alakjában övszerűen bukkanjon elő a déli kráterfal (Döngő) oldalán. Vize még mindig vetekszik a desztillált víz tisztaságával, ami nem csoda, hiszen fertőzött források, piszkos szennyvízcsatornák nem ömlenek bele. Ásványi-só tartalma csupán 0,0032 g/liter, bár az eltelt 100 évben mértek kevesebbet is! Területe: 19,5 ha, kerülete: 1,73 km, átlagos víztartalma: 786.000 köbméter; hosszabbik tengelye 620 m, a kisebbik 465 m. Mélysége 1867-ben 12 m, 1907-ben 8,5 m, 1972-ben 7,2 m, 1999-ben és 2010-ben: 6,9 m volt.

Mélységének változása a tó lassú feltöltődésére utal, ami természetes folyamat, nem fogható rá egyoldalúan a turistaforgalomra, amint azt egyes „hozzáértők” csökönyösen állítják. Sokkal inkább ludas a dologban a szüntelenül rohamozó tőzegmoha és káka. Aki a tó partján körülsétál, láthatja, hogy a környező erdő minden bemosódást felfog (szerencsére!), hiszen nincs egyetlen törmelékkúp sem a tó körül. Az egyetlen turistaösvény, a kék keresztes bükszádi átszeli a krátert, és levágja az autós út nagy kanyarjait, úgy kapaszkodik ki a menedékházig, helyenként árokká mélyülve a gyakori használattól és az esőzésektől. Ez viszont nem újdonság! Mindig így volt, 1958-ban is, amikor először jártam itt, még mielőtt az aszfaltos utat megépítették volna, hiszen mindenki ezt az ösvényt használta ki és be. 

Zsigmond Enikő

(folytatjuk)

Hirdetés
Hirdetés
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások
  • User
    Dátum: 2021. február 4., 9:20
    ÉRTÉKELÉS: 7

    Kerüljön állami tulajdonba! Pár dörzsölt közbirtokossági tag feji a páratlan vidéket!!! Be kell fektetni, hogy színvonalasabb legyen! Az utolsó 20 évben 1 kilátó épült! Valami elkerülte a figyelmem?! Odacsalogatták a medvét, rendszeres etetéssel, halakat telepítettek a tóba, majd pár „okos” döntés után betiltották a fürdözést!!!!