Felhívás!

A Könczei nemzetség története

A Könczei nemzetség története Kultúra

Előzmény nélküli és éppen ezért úttörő munkára vállalkozott Köntzey Tamás, amikor elhatározta, hogy megírja a családja történetét. Több évtizedes munkájának gyümölcseként látott nyomdafestéket az elmúlt esztendőben A Könczei nemzettség története című, vaskos, dokumentumok másolataival és fényképekkel gazdagon illusztrált könyv. Ünnepélyes bemutatóját március 26-án szombaton tartották Sepsiszentgyörgyön, a belvárosi református templomban.

A házigazda szerepét betöltő Könczey Csaba kántor köszöntője után Marosi Árpád református lelkész áldotta meg a nemzetség szép számban összegyűlt tagjait. A hangulatot Könczei Flóra, kántor nagytatája baritonja és orgonajátéka kíséretében szárnyaló hangja, valamint Tánczos András mély átélésű, több rendbéli szavalata tette meghittebbé és emelkedettebbé.

Cserey Zoltán történész, muzeológus elhangzott méltatásában minden, őseinek emléket állítani szándékozó által követendő mintaként értékelte a kiadványt, ami véleménye szerint a székelyekre jellemző akaraterő, konokság és kitartás nélkül nem születhetett volna meg. Nehézséget nem csak egy ilyen jellegű, igazodási pontként szolgálható monografikus művek hiánya jelentett, hanem az elvégzendő munka nagysága is. Az Altorjáról és Karatnáról kirajzó Könczei család szerteágazó történetét a 16. század elejétől lehet napjainkig dokumentumok alapján nyomon követni. Ezeket egyházi és állami levéltárakból kellett összegyűjteni, amiben Csáky Árpád sepsiszentgyörgyi hely- és egyháztörténész nyújtott hathatós segítséget.

A tetszetős kivitelezésű, méreteiben tekintélyes, tartalmilag gazdag kötet szerzője, Köntzey Tamás Sepsiszentgyörgyön jött a világra 1952-ben, gyógyszerész diplomát Marosvásárhelyen szerzett. Hivatását jó ideig szülővárosában gyakorolta, ahonnan 1988-ban Svédországba disszidált a családjával együtt. Itt 2002-re főgyógyszerész és gyógyszertárvezetővé küzdötte fel magát, majd gyógyszertárakat működtető részvénytársaságot alapított, melynek nyugdíjazásáig (2018) volt a tulajdonosa és vezérigazgatója, miközben a svéd gyógyszerészek szövetségének elnöki tisztségét is betöltötte (2002–2018).

Könyve előszavában Köntzey Tamás így fogalmaz: „Ízig-vérig Könczei vagyok, s egyben székely is. Ez határozza meg öntudatomat, és közösséghez való tartozásom tudatos vállalását. Belenőttem, beleneveltek a gyökereim ismeretébe, s később már én magam kerestem, próbáltam megismerni a családom, a nemzetségem történetét. Ennek a több évtizedes munkámnak az eredményét tárom az olvasó elé” (…)

A találkozón többek között megtudhattuk tőle, hogy a Könczei nemzetség eredete akár csak a székelyeké, a történelem homályába vész. Az okmányokban és a gyakorlatban Könczei, Könczey, Keonczei, Köntzey, Köncei, Köntzei, Köncze néven szereplő, de egységesen Könceinek ejtendő családot első alkalommal az 1500-as évek elején említik a feljegyzések Kön­czei László lófőszékely katona személyében. Nemesi kiváltságlevelet Könczei Ferenc szerzett vitézségével I. Rákóczi György fejedelemtől 1632-ben. Az eltelt évszázadok alatt a Könczeiek több kiválóságot adtak a székelységnek és a magyar hazának.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.