Felhívás!

Anunț începere proiect Reabilitare Școala Gimnazială ”Nagy Mózes” Estelnic

Anunț începere proiect Reabilitare Școala Gimnazială ”Nagy Mózes” Estelnic Közérdekű

Titlul proiectului: ”Reabilitare Școala Gimnazială ”Nagy Mozes” Estelnic ”

Numele Beneficiarului: UAT Comuna Estelnic

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de educație și creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimanziale ”Nagy Mozes”
  2. Reamenajarea spațiilor verzi și aleei pietonale
  3. Dotarea unității școlare cu cele mai performante instrumente, echipamente școlare pentru creșterea calității serviciilor educaționale

Valoarea totală a proiectului: 2.493.309,49 lei

Valoarea contribuției nerambursabile: 2.436.422,78 lei, din care contribuție FEDR 2.113.223,84 și contribuție din bugetul național 323.198,94 lei.

Valoarea Cofinanțării eligibile a Beneficiarului de 2%: 49.722,91 lei

Data de începere a proiectului: 23.12.2020

Data finalizării proiectului: 30.11.2022

Cod SMIS 2014: 122267

Contract de finanțare nr. 6450/23.12.2020

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1 ”Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu”.

Autoritatea de Management POR: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.