Felhívás!

A mozgóurna használatának szabályai

A mozgóurna használatának szabályai Közérdekű

Azok a választópolgárok, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt nem tudnak eljutni a szavazóhelyiségbe, illetve akik kórházban vannak vagy börtönbüntetésüket töltik, mozgóurnát kérhetnek a vasárnap zajló helyhatósági választásokra, ha teljesítenek bizonyos feltételeket.

A mozgóurnát a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött személyek is kérelmezhetik, de ők kerülnek sorra legvégül, miután minden, más betegségben szenvedő és ezért mozgóurnára jogosult személy már leadta a voksát. Ugyanez érvényes azokra is, akik a COVID-19-járvány miatt karanténban vagy otthoni elkülönítésben vannak.

A beteg vagy mozgáskorlátozott választópolgároknak annál a szavazókörzetnél kell kérelmezniük a mozgóurnát, amelyhez az annak kiszállítására feltüntetett lakcím tartozik. A mozgóurna kérelmezése a helyhatósági választások előtti napon, azaz szeptember 26-án történik 18 és 20 óra között, kivéve azokat a helyzeteket, amikor a betegség vagy a megváltozott mozgásképesség utólag áll be.

A kérvényt meg lehet írni kézzel és géppel is. Feltétlenül fel kell tüntetni rajta a dátumot, a kérelmező teljes nevét, személyi számát (cod numeric personal), az állandó lakhelyet vagy tartózkodási helyet, a személyazonossági igazolvány szériaszámát és számát, és a kérelmezőnek alá kell írnia a dokumentumot. A kérvényt bárki elviheti a szavazókörzethez.

A körzeti választási iroda elnökének a feladata ellenőrizni a kérelemhez csatolt orvosi bizonylatot, amely igazolja, hogy a kérelmező nem tud eljutni a szavazókörzetig. Az orvosi bizonylatnak nem kell feltétlenül tartalmaznia a ‘szállításra alkalmatlan személy’ (”persoană netransportabilă”) kifejezést.

A választási iroda elnöke ezt követően legalább két személyből álló küldöttséget nevez ki a szavazóbiztosok közül; ez a küldöttség megy el a mozgóurnával a szavazás napján a megjelölt lakcímekre.

Azok a választópolgárok, akik kórházban vannak, illetve idősotthonban, szociális ellátó központban élnek, csak abban az esetben kérhetnek mozgóurnát, ha az illető kórház, idősotthon vagy szociális ellátó központ ugyanazon a településen van, ahol állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük is.

Ha a kórház, idősotthon vagy szociális ellátó központ kétszáznál több beutaltja vagy lakója kéri a mozgóurnát, az intézmény vezetősége gondoskodik a kérvények benyújtásáról a szavazást megelőző napon 18 és 20 óra között. A kérvényeket ahhoz a szavazókörzethez nyújtják be, ahova az intézménynek otthont adó ingatlan tartozik.

A szavazás napján az intézmény vezetősége köteles beengedni az intézmény területére a mozgóurnát szállító szavazóbiztosokat.

Mozgóurna segítségével szavazhatnak a börtönben vagy előzetes letartóztatásban levő, illetve más, szabadságvesztéssel járó büntetést töltő személyek is, amennyiben nem vesztették el szavazati jogukat, és amennyiben állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük ugyanazon a településen van, ahol a börtön vagy büntetés-végrehajtási intézmény.

A mozgóurna-kérelmeket írásban kell benyújtani az intézmény vezetőségéhez, kézzel írt aláírással és dátummal, a szavazás előtti napon, legkésőbb déli 12 óráig.

Ha a mozgóurnát kétszáznál több fogvatartott személy kéri, akkor a kérvények szétoszthatók a település több szavazókörzete között. Ezeket a szavazókörzeteket a kerületi választási iroda jelöli ki.

A szavazás napján a büntetés-végrehajtási intézmény vezetősége köteles beengedni az intézmény területére a mozgóurnát szállító szavazóbiztosokat, és ki kell alakítani egy szavazóhelyiséget az intézmény területén, ahol biztosított a voksolás titkossága.

A házi őrizetben levő személyek szintén mozgóurna segítségével szavazhatnak, amennyiben a büntetés-végrehajtás helyszíne ugyanazon településen van, ahol az állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük.

A szavazókörzeti választási irodák elnökeinek kell gondoskodniuk arról, hogy a választás lezárultakor – vagyis 21 órakor – a mozgóurnák már ismét a szavazóhelyiségben legyenek.

A szavazás napján a mozgóurnát szállító bizottság előbb azokhoz a személyekhez viszi ki az urnát, akik nem a COVID-19 járvány miatt kényszerülnek otthonmaradásra, továbbá a nem koronavírusos betegekhez, nem COVID-19-ben szenvedő betegeket ellátó egészségügyi intézményekhez, idősotthonokhoz, börtönökhöz. Miután a felsoroltak leadták voksukat, a mozgóurnát a COVID-19 járvány miatt kórházban, karanténban vagy elkülönítésben levő személyekhez is kiszállítják.

A szavazóbiztosok és a mozgóurnát szállító küldöttség tagjai kötelesek maszkot és kesztyűt viselni, amelyet minden helyiség elhagyása után lecserélnek vagy alkoholos oldattal lefertőtlenítenek.

A mozgóurnát szállító szavazóbiztosok nem mehetnek be a választópolgár lakásába, hanem a bejáratnál tesznek eleget az eljárás által megkövetelt formaságoknak, úgy, hogy közben betartják a minimum egy méter távolságot a választópolgártól.

A választópolgárnak és valamennyi jelen lévő személynek maszkot kell viselnie az eljárás alatt.

A választópolgár kötelező módon lefertőtleníti kezeit, mielőtt átvenné a szavazólapokat és a pecsétet. Rövid időre leveszi maszkját, hogy a szavazóbiztos előtt igazolja személyazonosságát. Ezt követően visszahelyezi a maszkot úgy, hogy az az orrát és száját is takarja. A választói névjegyzéket lehetőleg saját írószerével írja alá.

Ezt követően a pecsétet és – amennyiben a választó nem a sajátját használta – a tollat egyik szavazóbiztos lefertőtleníti.

Az egészségügyi intézménybe beutalt személyek szintén mozgóurna segítségével szavazhatnak, a mozgóurnát szállító szavazóbiztosok védőfelszerelését az egészségügyi intézmény biztosítja, majd a használt védőfelszereléseket egy erre kijelölt zsákba helyezik.

A szavazókörzetek elnöke és tagjai, valamint a kisegítő és rendfenntartó személyzet annál a szavazókörzetnél adja le voksát, ahol ellátja feladatát, amennyiben állandó lakcíme vagy tartózkodási helye ugyanazon a településen van.

(Agerpres)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.