Felhívás!

Érvényes szavazat és érvénytelen szavazat – hová kell nyomni a pecsétet?

Érvényes szavazat és érvénytelen szavazat – hová kell nyomni a pecsétet? Közérdekű

A helyhatósági választásokon részt vevő polgároknak a választott jelöltnek vagy jelöltlistának megfelelő négyzetre kell nyomniuk a “Votat” feliratú bélyegzőt.

A szavazásra jelentkező valamennyi állampolgár négy szavazólapot kap: egyet a polgármesterjelöltekkel, egyet a helyitanácsos-jelöltekkel, egyet a megyeitanácsos-jelöltekkel és egyet a megyeitanácselnök-jelöltekkel.

A szavazat érvényesnek minősül, ha: a “Votat” feliratú bélyegzőt egyetlen négyzet belsejébe nyomták; a pecsét széle meghaladja ugyan a négyzet határvonalát, de a szavazói szándék nyilvánvaló (akkor is, ha a bélyegző csak érint egy négyzetet); a bélyegzőt egyetlen négyzetre nyomták, és megjegyzéseket írtak a szavazólapra (a szavazat érvényesnek számít, a megjegyzésektől függetlenül); a bélyegzőt rányomták egy négyzet belső részére, majd több más helyre a szavazólapon, de utóbbiak nem érintenek más négyzeteket.

Érvénytelennek minősül a szavazat, ha: a szavazólapon nem lelhető fel a szavazókörzet ellenőrzőpecsétje; a szavazólap modellje eltér a törvényesen elfogadott formától; a szavazólapra nem nyomták rá a “Votat” bélyegzőt; a szavazólap két vagy több négyzetére nyomták rá a “Votat” bélyegzőt (akkor is, ha egyes pecsétnyomokat a szavazó megpróbált érvényteleníteni); a négyzeteken kívül eső helyre ütik a “Votat” bélyegzőt a szavazólapon úgy, hogy az egyetlen négyzet körvonalát sem érinti; a “Votat” pecsét két vagy több négyzet körvonalát érinti.

A szavazás után a szavazólapokat ketté kell hajtani úgy, hogy az ellenőrzőpecsét kívül maradjon, majd be kell dobni őket a megfelelő urnákba.

Amennyiben a szavazás titkossága biztosított, a szavazólap nem megfelelő összehajtása nem vonja maga után a voks érvénytelenítését.

Ha a szavazólap felnyitásakor a szavazás titkossága nem biztosított, ezt érvényteleníteni kell, és a választópolgár – egyetlen alkalommal – kaphat egy újat. Ezt fel kell tüntetni a választási jegyzőkönyvben.

Többszöri szavazásról abban az esetben beszélhetünk, ha egy személy ugyanazon a napon kétszer vagy többször szavaz. Az a személy, akiről a kettős szavazást megelőzni hivatott rendszer (SIMPV) jelzi, hogy azon a napon már élt szavazati jogával, csak akkor adhatja le voksát, ha előbb aláír egy nyilatkozatot.

A Központi Választási Iroda (BEC) rendelkezett azokról az esetekről, amikor a kettős szavazást és a törvénytelen szavazást megelőzni hivatott rendszer (SIMPV) azt jelzi: az illető személy aznap már leadta voksát.

Ilyen esetben a körzeti választási iroda elnöke az illető tudomására hozza, hogy a SIMPV-rendszer jelzése szerint már szavazott. Azt is a választópolgár tudomására kell hoznia, hogy a büntető törvénykönyv 387-es cikkelyének értelmében választási csalásnak minősül, ha valaki két vagy több alkalommal szavaz, és ez 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntetendő.

Amennyiben a választópolgár továbbra is kitart voksolási szándéka mellett, a körzeti választási iroda elnöke telefonon kapcsolatba lép annak a szavazókörzetnek az elnökével, ahol a SIMPV-rendszer szerint a választópolgár már élt szavazati jogával. A megkeresett szavazókörzeti elnök ellenőrzi, hogy az illető szerepel-e a szavazók listáján. A telefonbeszélgetést a Különleges Távközlési Szolgálat rögzíti.

Ha a megkeresett szavazókörzeti elnök cáfolja, hogy a szóban forgó személy aláírása megjelenne a felelőssége alá tartozó szavazókörzet névsorán, akkor a választópolgár engedélyt kap a szavazásra.

Ha viszont a megkeresett szavazókörzeti elnök igazolja a SIMPV-rendszer jelzését, kijelentve, hogy az illető aláírása megjelenik a felelőssége alá tartozó szavazókörzet névsorán, akkor a választópolgár csak abban az esetben szavazhat, ha előbb a szavazókörzeti elnökkel és a számítógép-kezelővel együtt kitölt és aláír egy nyilatkozatot. Ebben a nyilatkozatban a választópolgár kifejezésre juttatja, hogy élni kíván szavazati jogával, dacára annak, hogy a SIMPV-rendszer szerint már megtette ezt, és annak tudatában, hogy a többszöri szavazás bűncselekménynek minősül.

A kettős szavazást és a törvénytelen szavazást megelőzni hivatott rendszer (SIMPV) nyilvántartja a mozgóurna kérelmezőinek személyi számát (CNP). A mozgóurna segítségével szavazó polgárok névsorát a mozgóurna szavazókörzetbe való visszakerülésekor, a választói listán szereplő aláírások alapján véglegesítik.

Mielőtt a mozgóurnát szállító szavazóbiztosok elindulnának, a szavazókörzeti elnök felkéri a számítógép-kezelőt, hogy ellenőrizze: élt-e már szavazati jogával a nap folyamán az a személy, akihez kiviszik a mozgóurnát.

(Agerpres)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.