Felhívás!

Re-formáció, isten képe szerint

„Egyszer csak fiú- vagy leányhangot hallok a szomszéd házból. Énekelt, s ezt ismételgette: Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd és olvasd! Vedd és olvasd! Visszanyomtam könnyeim áradatát, s felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam e jelben, hogy nyissam ki a Szentírást, s olvassam el a szemembe ötlő legelső fejezetet.” Felkapva a könyvet Pál rómaiakhoz írt levelét olvasta: „Mint nappal illik, tisztességben éljünk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” (Róm. 13,13-14). A hippói Augustinus, akit Szent Ágostonként ismerünk (K. u. 400 körül) írja Vallomásaiban. A kicsapongó római aranyifjúból példás, szent életű keresztény felvigyázó lett.

Október a reformáció hónapja. Augustinus nem volt protestáns, de itt nem felekezeti hovatartozásról van szó, hanem megújulásról, illetve újra-alakulásról, a megromlott emberi természet visszatéréséről az isteni képmáshoz.

Soha nem fogom elfelejteni: egy ötvenes éveiben járó román férfi – végtelenül szelíd, kedves ember – arról beszélt, hogy volt idő, amikor felesége és gyerekei bújtak el a házban, amikor ő (többnyire részegen) hazatért, és egy alkalommal dühében vadászpuskáját is elsütötte, igen, az otthonában. Létezik ilyen változás? – csak ámultam.

Igen, létezik. Az olvasók közül, gondolom, sokan látták a Szent György-napokon Ambrus Attilát, a volt viszkis rablót, amint kerámiát árult, keze munkáját. John Newton, egy angol volt rabszolga-kereskedő megírta az Amazing Grace-t, a gyönyörű keresztény himnuszt. Csodálatos kegyelem – Az Úr irgalma végtelen címen népszerű.

Ez az átalakulás isteni erő hatása, semmi köze politikának vagy bármi másnak. Igaz emberek voltak, vannak szabad országokban és a legsötétebb diktatúrákban. Márpedig „Az igazaknak áldása által emelkedik a város (Péld. 11:11). Szodoma megmenekülhetett volna, ha lett volna benne ötven igaz ember…

Ha a Viszkisnek harminc bűntény után sikerült megváltozni, ne mondja senki sem, hogy lehetetlen.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.