Felhívás!

Nincs érdeklődés a telekkönyvezés iránt

Nincs érdeklődés a telekkönyvezés iránt

A lakosság érdektelensége miatt húzódik a kőröspataki mezőgazdasági terültetek telekkönyvezése, pedig minden gazda legjobban felfogott érdeke lenne, hogy az által megmunkált terület minden négyzetcentimétere pontosan „le legyen papírozva”, ellenkező esetben erre rámehet a területalapú támogatás, de bármilyen egyéb segély vagy kárpótlás.

A község 150 ezer lejt pályázott arra, hogy 200 hektár földterületről pontos felmérést, rajzot, telekkönyvet készítsenek. Információink szerint a munka tereprésze, a konkrét területi mérések sokkal gyorsabban haladtak, mint az ezt követő papírmunka. Az emberek ugyanis a legkülönbözőbb okokból egyszerűen nem bocsátották a szakemberek rendelkezésére a tulajdonjogot bizonyító, egyébként meglévő iratokat. Márpedig mindenféle területalapú, vagy más támogatás, kártérítés, bármilyen segély alapfeltétele a könnyen bizonyítható tulajdoni viszony.

Minden akadály ellenére, mintegy kétéves munkával 200 hektár betelekkönyvezése őszire elkészülhet, a munkából már csak az iratok elkészítése és átvétele maradt hátra.

A község újabb 150 ezer lejre pályázott, ami további mintegy 200 hektár „papírhelyzetét” rendezné.

Hozzászólások