Felhívás!

„Folyamatosan dolgoztunk”

„Folyamatosan dolgoztunk”

Egy új év kezdete a számadás és a további tervek készítésének időszaka mindenki számára, hasonlóképpen van ez intézményi szinten is: ezúttal Domokos Ferencet, Esztelnek elöljáróját kértük, hogy értékelje az elmúlt esztendőt, és vetítse előre az idénre elvégzendő munkálatokat.

– Milyennek értékeli elöljáróként az elmúlt évet, a korábbiakhoz viszonyítva?

– A 2019-es év az előző évekhez hasonlóan alakult. Folyamatosan dolgoztunk, vittük tovább az előző években elkezdett munkálatokat, új dolgokba is belevágtunk önerőből is, de leginkább pályázatok segítségével. Volt, amit nem sikerült megvalósítani, de szerencsére ezek aránya lényegesen alacsonyabb a megvalósultakénál.

– Mi az, ami szerepelt a tervek között, de nem sikerült kivitelezni?

– Az infrastrukturális fejlesztések azok, amik teljes egészében nem valósultak meg, hiszen a 114-es sürgősségi rendelet megakadályozta azt a tervünket, miszerint 3,6 km útszakaszt aszfaltoztunk volna le Kurtapatakon, Alsó- és Felsőesztelneken. Az előkészületeket elvégeztük, beszereztük a szükséges engedélyeket, szerződést kötöttünk a kivitelezővel, amely elkezdte az alapozási munkálatokat, valamint az árkok kialakítását. Itt szakadt meg a munkafolyamat. Reméljük, ezt ebben az évben el tudjuk végezni.

– Melyek 2019 legnagyobb megvalósításai Esztelneken?

– Az Alsóesztelnek–Bélafalva közötti útszakaszt újraaszfaltoztuk Kovászna Megye Tanácsának segítségével. További pozitívumokról is be tudok számolni: pályázat segítségével vásároltunk egy traktort, egy pótkocsit és egy ágdaráló gépet. Mindezeket azzal a szándékkal, hogy a biomasszával működő fűtésrendszerünkhöz a tüzelőanyagot biztosítani tudjuk. Köztudott, hogy Esztelnek mintafalu ezen a téren, hiszen a közintézményt pár éve bioenergiával fűtjük, és a község saját energiafűz-ültetvénnyel is rendelkezik. Tavaly ugyancsak pályázat segítségével vásároltunk újabb, szintén biomasszával működő kazánt, amely az orvosi rendelő, fogászat, gyógyszertár, posta és fodrászat fűtését biztosítja. Terveink szerint a következő ilyen fűtésrendszert az újonnan épült óvodába szeretnénk beszerelni. Mert új óvoda is épült az elmúlt esztendőkben Kurtapatak és Esztelnek között, az épület teljes egészében elkészült, a területrendezés és a fűtésrendszer kialakítása maradt hátra. A Kovászna Megye Tanácsa által kiírt, a kultúrházak felújítását célzó pályázat segítségével felújítottuk a kurtapataki kultúrotthon tetőszerkezetét, Esztelneken két épületen is jelentős javításokat végeztünk. Ezt is szeretnénk folytatni, amennyiben újabb kiírás lesz erre a célra. Az ősz folyamán a Nagy Mózes-iskolában új játszótér épült. Jelentős összeggel támogattuk a ferences kolostor felújítási munkálatait. Mindezek mellett fokozott figyelmet fordítunk arra is, hogy legyenek események, rendezvények, amelyek éltetik a települést. Mert fontos felújítani a művelődési házat, de ezerszer fontosabb megtölteni tartalommal azt. Ezért is támogatjuk a néptánc-oktatást, vagy ezért neveztünk be Kovászna megyéből egyedüli faluként a Virágos Magyarország vetélkedőre. Azért, hogy a lakossággal közösen tegyünk a településünkért.

– Kulturális-művelődési téren is aktív Esztelnek. Milyen eseményekre emlékeznek szívesen?

– Több pályázatot is benyújtottunk a magyar kormány által kiírtakra, ezek segítségével vásároltunk népviseletet a Hamuvirág Néptáncegyüttesnek. Második alkalommal vettek részt fiataljaink az Identitástáborban, Felvidék után ezúttal Délvidéken. De voltak településünkről diákok Értékőrképzésen a Balatonon, a táncosok pedig jutalomtáborban Ivóban. Csatlakoztunk a Székelyföld Napokhoz, megünnepeltük az idősek napját, megemlékeztünk egyházi ünnepeinkről, évfordulókról, jeles eseményekről, tartottunk nagykorúsítást, farsangkergetést, adventi ünnepváró rendezvényeket, nótaestet, filmvetítéseket stb. Ebben az esztendőben is ezt kívánjuk folytatni, de kiemelkedő eseménnyel készülünk megemlékezni falunk nagy szülöttéről, az iskolaalapító Nagy Mózesről. A ferences kolostor előtti téren kívánjuk felavatni mellszobrát, terveink szerint májusban.

– Kíván-e újra indulni a polgármesteri székért?

– Ezt a döntést véglegesen még nem hoztam meg.

– Hogyan értékeli a helyi tanács tavalyi munkáját?

– Köszönöm a helyi tanács és a munkatársaim munkáját, azt gondolom, közösen jó döntéseket hoztuk az elmúlt években, ugyanakkor köszönöm a lakosság bizalmát és segítségét. Mert a helyi lakosok segítsége mindenkor szükséges a falufejlesztésben. Mindenkinek jó egészséget és sikereket kívánok az új évben!

Hozzászólások