Felhívás!

Dombormű-avatás és családok megáldása

Dombormű-avatás és családok megáldása

Az esztelneki ferences templomban rendkívüli volt 2019. december 29-én a Szent Család ünnepe: sor kerülhetett egy dombormű leleplezésére és megáldására, valamint a Szent Család oltalmába ajánlották a családokat – számolt be Kakucs Béla Szilveszter, ofm ferences szerzetes.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka a rendtartomány provinciálisa, Erik testvér volt. Azért jött Esztelnekre, hogy megáldja a Vargha Mihály szobrász, a templom jótevője által faragott Szent Család-domborművet, amely jól sikerült, a lényeget kifejező alkotás. A dombormű elkészítésének hátterében a Domokos család támogatása áll, akik az id. Domokos Ferenc temetésén összegyűlt adomány egy részét a templomnak ajándékozták. Ezt fordították a Szent Család-dombormű kivitelezésére, így állítva emléket az elhunytnak.

Az ünnepi szentmise befejeztével Erik testvér a Szent Család oltalmába ajánlotta a családokat, és ünnepi áldásban részesítette a jelenlévőket.

„Ma, amikor veszélybe került a család, mi ezzel az eseménnyel tettünk hitet a keresztény család mellett, és hajtottunk fejet a Szent Család előtt, s kértük égi támogatását, pártfogását Esztelnek község és minden magyar családja számára. Olyan szép és lélekemelő volt látni e rendkívüli alkalommal ünneplőbe (jó néhányan) székely ruhába öltözött felnőttet és gyereket, és természetesen az apából, anyából álló családokat, akik együtt jöttek a templomba imádkozni, a Szent Család égi pártfogását kérni családjaik, családjaink számára. A Szent Családot ábrázoló dombormű emlékeztessen bennünket Mária, József és a kis Jézus életpéldájára, ugyanakkor bátorítson bennünket az ő életvitelük, Istennek való elkötelezettségük követésére. Imáinkban bizalommal forduljunk hozzájuk – e dombormű előtt is – égi pártfogásukat kérve családjaink számára”. (Forrás: romkat.ro)

Hozzászólások