Felhívás!

2020-ban is odaítélik a Pro Urbe díjat

2020-ban is odaítélik a Pro Urbe díjat

Kézdivásárhelynek immár hét Pro Urbe díjasa van, ezt a kört szeretné tovább bővíteni az önkormányzat azáltal, hogy kiírja az idei jelölési időszakot: a város második legrangosabb kitüntetésére érdemesnek talált személyekről március 16-ig várják a javaslatokat.

A Pro Urbe díjat Kézdivásárhely Városi Tanácsa ítéli oda bármely kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy számára, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez. Jelölni csak a 70. életévét betöltött személyt lehet, és Pro Urbe díjat csak élő személynek lehet adományozni. A díjat augusztus végén, az Őszi Sokadalom keretében adják át.

A jelöltállítás feltételei: az iratcsomót a javaslattal a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani vagy elküldeni a presskezdi@gmail.com e-mail-címre legkésőbb március 16-án 15 óráig. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kifejtést, amelyben a jelölő megindokolja, hogy miért javasolja a személyt Pro Urbe díjra; egy ajánlást, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; továbbá, minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart leadni a jelöléshez. Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a Kommunikációs Irodához, amely ellenőrzi, majd továbbítja a jelöléseket a Városi Tanács kulturális bizottságának. A kulturális bizottság, a jelölések alapján, javaslatot tesz a Pro Urbe díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősíti azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is. A döntést követően, a Pro Urbe díjat Kézdivásárhely polgármestere, rendkívüli tanácsülés keretében, az Őszi Sokadalom városünnep idején adja át a jelöltnek. A díjátadó ünnepségre várhatóan augusztus 27-én, a városnapok első napján kerül sor.

Részletesebb információkért forduljanak a Kommunikációs Irodához a 0267-361974/127-es belső számon vagy a presskezdi@gmail.com e-mail-címen. A kitüntetéseket szabályozó 98/2017-es tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon.

Hozzászólások