Felhívás!

Az élet megy tovább

Az élet megy tovább

Amint arról írtunk, október 31-étől megszűnt a polgármesteri megbízatása Lukács Róbertnek, Lemhény község addigi elöljárójának, így a polgármesteri teendőket Molnár Barna alpolgármester látja el. Az alábbiakban többek között arról olvashatnak, mennyiben befolyásolja ez a település előmenetelét.

Lukács Róbert volt polgármester lapunknak elmondta, 2012-ben magángazdaként megpályázta a félig önellátó mezőgazdasági farmok támogatását szolgáló, 141-es mezőgazdasági kiírást, melynek egyik feltétele az volt, hogy engedélyezett magánszemély (PFA) legyen a jelentkező. Aztán 2015-ben a Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) összeférhetetlennek minősítette az engedélyezett magánszemély státuszt a polgármesteri tisztséggel. Megtámadták a döntést, majd a fellebbezést is elutasították, így három évig nem lehet választott személy. A volt elöljáró megjegyezte, bár „kényszerszabadságon van”, továbbra is segíti az önkormányzat, illetve Molnár Barna alpolgármester munkáját.

– Most is ezért vagyok itt (a községházán – szerk.), bár nyugodtan ülhetnék otthon. Nem hibáztatok senkit a történtekért, sajnos, nem tudtam, hogy engedélyezett magánszemélyként nem lehetek választott személy, nem rossz szándék vezérelt, nem üzletet vagy vállalatot nyitottam, csupán dolgozni szerettem volna – summázott.

Ám ez a tény nem befolyásolja negatívan a község előmenetelét, amint azt a 2016-os helyhatósági választások óta a település alpolgármesteri tisztségét betöltő Molnár Barna elmondta lapunknak. A néhány napja a polgármesteri feladatokat is ellátó egykori tanácsos elmondta, az Angustia LEADER-csoportnál benyújtott, egy gépsor beszerzését célzó, sikeresen elbírált pályázat eredményeként vélhetően két héten belül leszállítják a traktort, az utánfutót, a sánctakarítót, a szippantót, a hóekét és a sószórót. A Szent Mihály-hegyi templom felújításának ügye is halad a maga útján, a napokban a terv elkészítésére írnak ki közbeszerzést. Amint arról korábban írtunk, a februárban aláírt szerződés értelmében a munkálatokat 2021 novemberéig kell befejezni.

Az alsólemhényi Alszeg és Kismező utcák felújítására, továbbá a szennyvízcsatorna-rendszer kibővítésére a PNDL2 nevet viselő országos fejlesztési program keretében pályázott az önkormányzat. „Az utcák felújítására vonatkozó pályázatunkat tavaly sikeresen bírálták el, a tervezésre a közbeszerzést reményeim szerint napokon belül kiírják, közben meg benyújtottuk a csatornarendszer-bővítését célzó pályázatot is, itt az engedélyek beszerzése van folyamatban, egyelőre nincs aláírva a szerződés a minisztériumban”, sorolta.

 

Hozzászólások