Koronavírus

Felhívás!

A székely haza

A székely haza

Hegy-vízrajzilag a székelyek földje alig pár főbb vonással felvázolható, olvasom a háromkötetes história bevezető fejezetei egyikében, hogy tulajdonképpen a Maros és az Olt vízgyűjtőit a Szeretétől elválasztó Keleti-Kárpátok (a Gyergyói- és Háromszéki-havasok, valamint társhegységeik), illetve az Olt és Maros medencéit egymástól elhatároló Hargita vulkanikus hegyláncolat jön itt szóba mindenekelőtt, azok peremfennsíkjaikkal együtt, ahonnan ugye olyan varázslatos kilátás nyílik a völgyekre és a szemközti magaslatokra.

Tájékoztatás

Tájékoztatás

A Sepsiszentgyörgyön megjelenő Székely Idő 2017. február 4–17-i lapszámában Horváth Alpár főszerkesztő úr terjedelmes rágalmazó cikket közölt Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkészről, egyházunk közügyigazgatójáról. A zsarolási és rágalmazási üggyel kapcsolatos tájékoztatásként a Magyar Unitárius Egyház főhatósági tisztviselőjeként az alábbi tudnivalókat hozom az érdeklődők tudomására.