Felhívás!

Múzeumszobát avattak

Múzeumszobát avattak

Nem rendhagyó eseménynek lehettek tanúi azok, akik március 16-án részt vettek a kézdiszentkereszti Trefán Leonárd Általános Iskola épületében otthonra találó múzeumszoba avatóünnepségén.

 

A helyi pedagógusok ötlete alapján az iskola munkaközössége felhívást tett közzé a tanulók és szüleik körében, akik közel két hónap alatt valamivel több mint 400 tárgyat, fényképet és írásos dokumentumot gyűjtöttek össze a leendő kiállítás számára. A gyűjtést követte a régiségek rendszerezése, restaurálása és az emlékszoba berendezése, amit a tanítók, tanárok és az iskola kisegítő személyzete végzett el.

Az avatóünnepségen elsőként Szigeti Attila iskolaigazgató üdvözölte az összegyűlt közönséget, és egyben köszönetét is kifejezte mindazoknak, akik szerepet vállaltak a közös munkában.

– Nagy örömmel tölt el, hogy itt, Kézdiszentkereszten mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottak a hagyományoknak. Legyen szó népdalról, néptáncról vagy bármilyen más hagyományőrző tevékenységről, a faluban mindig tett valaki azért, hogy értékeink fenn tudjanak maradni, és tovább éljenek – fogalmazott az intézményvezető.

Ehhez a gondolatmenethez csatlakozott Peti Botond magyar szakos tanár is ünnepi beszédében, aki kifejtette, hogy valóban, itt és most találkozott a népi szellemi kultúra a tárgyi népi kultúrával. Beszédében azt is hangsúlyozta, hogy fontos a múlt, a jelen és a jövő nemzedékei közötti kapcsolat.

– Nekünk volt, van, és most már hiszem, hogy lesz is gyökerünk, mert ez a kiállítás, melyet itt ma a gyerekek, pedagógusok, szülők, nagy- és dédszülők segítségével létrehozhattunk, kapocs a múlt, a jelen és a jövendő között. Kapocs és egyben bizonyíték arra, hogy milyen volt a régi helyi népi kultúra, hogyan éltek és milyen eszközöket használtak a mindennapok során őseink, de arra is bizonyíték, hogy a jelen nemzedék sem közömbös a múltbeli értékek iránt. Mert akkor nem gyűlhetett volna össze több mint 400 tárgyi bizonyíték, melyeket a ládafiából, a padlások pókhálóval beszőtt sarkaiból, a fészerekből vagy éppen az iskola pincéjéből, lomtárából sikerült közösen megmentenünk – summázott a pedagógus.

A szalagvágás után Vatány Gábor plébános áldotta meg a gyűjteményt. Az esemény ünnepélyességét növelte a Gábor Judit tanítónő irányítása alatt, a diákok által előadott népdalcsokor, valamint Tankó Ákos szavalata. És nem utolsó sorban az is, hogy – a helyi elöljáróság mellett – jelenlétükkel megtisztelték az eseményt a község testvértelepüléseinek polgármesterei is: Tóth Csaba Lesenceistvándról, Peller Márton Pilisszentkeresztről.

 

Ajándék a tanintézménynek

A múzeumszoba avatóünnepségének végén Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere kért szót, elismerő szavakkal méltatva az ünnepséget, majd átadta önkormányzata nevében a Trefán Leonárd Általános Iskola részére azt az ajándékcsomagot, amely egy laptopot és egy kivetítő projektort tartalmazott. Szigeti Attila intézményvezető meleg szavakkal és egy jelképes ajándékkal köszönte meg az értékes adományt. „Már közel kétéves testvérkapcsolati viszonyt ápolunk Kézdiszentkereszttel, a tavaly jártunk itt először, szintén március 15-én, akkor nagyon megérintett a gyerekek szereplése, és eldöntöttük, hegy meg fogjuk ajándékozni ezeket a tehetséges gyerekeket egy olyan ajándékkal, aminek köze van az oktatáshoz, az ő előre menetelüket segíti, és a pedagógusok munkáját is megkönnyít” – fogalmazott a magyarországi polgármester.

Peti Botond

Hozzászólások