Felhívás!

Idén is megkerülték a határt

Idén is megkerülték a határt

Kézdialmáson néhai Kovács Dénes kezdeményezésére, az 1990-es években elevenítették fel a határkerülés szép hagyományát. Az egykori vőfély elhunyta után a stafétát Cserei Lázár egyházgondnok, megyebíró vette át, aki azóta évről évre megszervezi az egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő rendezvényt. Ebben partnere a lemhényiek részéről Dani József, ő a szomszédos községet mozgósítja húsvét vasárnapján. A határkerülés persze nem valósulhatna meg a két település katolikus plébánosainak és az önkormányzatok támogatása nélkül.

 

Lemhényiekkel egyesültek

A kézdialmásiak a reggeli órákban szentmisén vettek részt, majd az egyházi és világi zászlókat vivő, szekeres menet Kopácsi Ferenc plébános áldásával Felsőlemhénybe indult, hogy az ottani hagyományőrzőkkel egyesülve felkeressék a határkereszteket, és a fennvaló támogatását kérjék az év hátralevő részére. Időközben eleredt az eső, fújt a szél, de ez így volt már tavaly is, sőt, akkor kásás havazás közepette imádkoztak a mezőben.

A P. Kelemen Didák szülőfaluját képviselő menet résztvevőit idén is a Pál Olivér hadnagy által vezetett Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület huszárjai kísérték. Az almásiak a Vatányok útján érkeztek a szomszédos településre, és az előző évek hagyományát folytatva a felsőlemhényi iskola előtti téren egyesült a két csapat. Az eddig forgatókönyvet betartva a két szervező – lemhényi részről Dani József, Kézdialmásról Cserei Lázár megyebíró – köszöntötte egymást, a résztvevőket és a szép számban jelen levő érdeklődőket.

„Ősi szokás szerint, húsvét napján reggel szent körútra keltünk kis lovas sereggel, és lelki atyánk szent áldását magunkkal hoztuk, amelyet veletek szívesen megosztunk. A feltámadt Úr Jézus Krisztus nevében arra kérlek titeket, ezen szent körúton imáinkban velünk egyesüljetek. Közösen kérjük a mennyei atyát, áldja meg, és adja határainkra bőven az áldását. És hogy imáinkban Istennél meghallgatást nyerjünk, a feltámadt Úrjézus Krisztus mindig legyen velünk. Dicsértessék a feltámadt Úrjézus Krisztus!” – mondta az almási szervező, aki után a helyi szervező rigmusai hangzottak el: „Ősi magyar szokás szerint, a falu határán szeretettel köszöntjük almási keresztény testvéreinket és mindenkit, aki összegyűlt újra, hogy az Úr Jézusnak köszönetet mondjon. Örülünk, hogy eddig védelmezett és óvott, buzgó hitünk igazolja, hogy bennünk nem csalódott. Induljunk hát a határba őszinte hittel, imádságos lelkülettel, és bizonyítsuk be, hogy van bennünk hit, remény és szeretet. Térjünk vissza azzal a hírrel, hogy nem csak a természet kel új életre, hanem mi is képesek vagyunk hitben életre kelni és erősekké válni. Húsvét vasárnapján legyen öröm és béke, ébredjen fel szívünkben Krisztus urunk emléke. Feltámadt Krisztus e napon, alleluja, alleluja!”

 

Koszorúzás és lófuttatás

A rigmusokat minden határkeresztnél elismételték, majd a koszorúzások után a két csapat Almás felé vette az útját az egyre kitartóbban szemerkélő esőben. Utolsóként a Hidegkútnál található almási anyakeresztet koszorúzták meg, majd a résztvevők beértek Almásba, a határkerülés szerves részét képező lófuttatás helyszínére. Idén hét lovas próbált szerencsét az Állomás utcában levő „pályán”, a versenyre a kedvezőtlen idő ellenére is rengetegen voltak kíváncsiak.

A hajrát idén az almási Paraschiv György nyerte meg, második lett a szintén helybeli Varga Tamás. A harmadik helyet nyerő lovast csak „célfotók” alapján lehetett azonosítani, annyira szoros volt a verseny! A fényképekről derült ki, hogy a bronzérmet a lemhényi Orbán Attila érdemelte ki.

A lófuttatás után a jelenlevők Kopácsi Ferenc plébános vezetésével mondtak imát, majd a lemhényi és az almási ceremóniamesterek mondtak köszönetet a résztvevőknek. A lovasokat a két település elöljárói, Lukács Róbert lemhényi és Molnár István almási polgármesterek díjazták, akik a hátasok nyakába fenyőágból készített koszorút is akasztottak. Az almásiak a Szent Mihály-hegyén intettek búcsút a lemhényi határkerülőknek.

Hozzászólások