Felhívás!

Hálaadó istentisztelet

Hálaadó istentisztelet

Hálaadó istentiszteletet tartottak Kálnokon a református templom és várfal megújulásáért. Az úrvacsoraosztással egybekötött ökumenikus istentiszteleten igét hirdetett ft. Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese, liturgiai szolgálatot végzett nt. Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese és Tóth Anna helybéli lelkipásztor.

„Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen” – Ésaiás próféta könyvéből idézett igére fűzte fel szentbeszédét ft. Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője, aki miután értékelte, hogy „ékesen áll Isten ezen hajléka, az őt körülvevő várfallal megújulva”, felhívta a figyelmet a mindent elárasztó reklám káros voltára.

– Manapság ezer reklám mondja meg nekünk, hogy mi a jó élet forrása. Tegyük félre ezeket a reklámokat, hisz mindenki előtt világos, hogy jó élet csak egyedül Istennél, az ő markában van. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elkényeztetett gyerekként tekint ránk. Isten néha hívőket is megpróbáló eseménysorozat elé állít, de abban mindig biztosak lehetünk, hogy Isten szeretete úgy zár körül bennünket, mint ezt a templomot a fal – mondta a püspökhelyettes.

Az istentiszteletet és az úrvacsorát követően Szabó Adé, helybéli unitárius lelkipásztor ünnepi köszöntőjében a 122. zsoltárból idézett „békesség legyen a te falaid között”.

– A reformáció során, a 17. század első felében, Kálnok unitárius hitre tért. Ettől nem sikerült teljesen eltérítenie a híveket Keserüi Dajka János református püspöknek sem, aki 1619-ben erőszakkal lépett az unitárius vallás követői ellen – idézte a történelmi tényeket Szabó Adél. Hozzátette: a 17 század közepére, a református hívek száma meghaladta az unitárusokét, és évekig folyt a pereskedés a templom körül, annyira, hogy az országgyűlés elé került az ügy. – Itt állunk ma e középkori templomban, amely sok emléket őriz. Kövei elmondják, hogy hiábavaló a viszály, hiábavaló a harag, versengés. Elmondják, neked és nekem, hogy egymás nélkül nem léteztünk. Elmondják, hogy hiába akarunk külön-külön élni, ez lehetetlen, mert a múltunk összefonódik, s ahogyan a múlt összefonódik, úgy ölelkezik össze a jelenünk is. Legyen hát békesség a te falaid között – mondta az unitárius lelkipásztor.

Szigyártó András presbiter, helytörténész felidézte templom történetét, és arra figyelmeztetett: a hívőknek az a feladata, hogy látogassák isten hajlékát „megtöltsék hittel és közösségi élettel”.

 

Hozzászólások