Felhívás!

Épül a béke szigete

Épül a béke szigete

Esztelnek a háromszéki oktatás bölcsője, ugyanakkor, a ferences rendnek köszönhetően, az egyik szellemi központ. Hatalmas munkálat zajlik a kolostorban, viszont kerékbe tett neki a 114-es kormányrendelet, pénz kellene még. Ami jó helyen kötne ki, ugyanis a patinás épület megnyitása után a köz lelki érdekeit szolgálná.

Helyenként részben, másutt teljesen meg van fosztva a vakolattól az esztelneki ferences kolostor, szépül, megújul a helyiek által zárdaként ismert épület. A megfogalmazás téves, hiszen ahogy ara Szilveszter testvér is figyelmeztette, negatív szóról van szó, az épület, a rend a köz javát szolgálná, nem egy elzárt intézményről van szó.

2015-ben Szilveszter testvér már megkezdte az ügyintézés rögös útjainak a járását, ennek eredménye, számos buktató után, hogy múlt év október 31-én megkezdhették az épület felújítását. „Elkészült a tetőszerkezet felújítása, befejezték az új szárnyat, ami konferenciatermet és kazánházat is magába foglal. Nagyobbrészt a fűtési rendszer, a villanyhálózat kialakítása is megtörtént. A kolostor régi része és a gabonás régi része is átalakítódott, a faraktár régi helyére került az előadóterem. A cél a kolostor felújításával az, hogy egy lelki gyakorlatnak megfelelő hellyé váljon, ahol egy nagyobb csoport is össze tud gyűlni. A tervek szerint a nagyterem akár ötven főt is be tud majd fogadni, így lesz hely ifjúsági táboroknak, nyári táboroknak, hiszen a kertünk is adott ehhez” – magyarázta Szilveszter testvér.

Tíz kolostori cella volt, most 12-re nő a számukA terv nemes és egyedülálló a környéken, hiszen Kakucs Szilveszter elképzelése szerint lelki csoporttalálkozóknak biztosítana helyet, emellett a város zajától menekülni kívánó családos személyek is megtalálhatnák pár nap erejéig a béke szigetét a kolostorban. „Ha egy család ki akar majd a város zajából szabadulni, egy kicsit csendben, imában, akár munkát végezve lazítani, akkor adva lesz a lehetőség” – mondotta a testvér.

Az atya szerint a munkálat már rég el lenne felejtve, ha nem lenne a bürokrácia. A gondot elsősorban a 114-es kormányrendelet okozza, hiszen a pályázati pénzösszeg akkor lett volna elegendő, de a kormány megemelte az építkezésben levő minimálbért. „A kivitelező ennek függvényében újraszámolja a költségeket, várjuk, hogy mire lesz szükség. Kétségtelen, hogy a költségeink jelentősen megemelkedtek, a keret, biztos, hogy nem lesz elegendő” – vélekedik a kolostor vezetője, aki végigkalauzolt a példásan felújított, a jövendőbeli képet sugalló épületen.

Szerencsére magánszemélyek és intézmények is felkarolták a felújítást. A helyi, megyei önkormányzat is partner, de támogatta a munkálatot Esztelnek testvértelepülése kétmillió forinttal, és akadt magánszemély, aki egymaga millió forinttal járult hozzá az eklézsiához. „Eddig is sokszor tapasztaltam a gondviselő Isten jóságát, olyan problémák oldódtak meg, amikre én nem lettem volna képes. Ezért bizakodom abban, hogy a végén megvalósul ez a terv” – mondtta a kolostor vezetője.

Tágas előadóterem is körvonalazódikKakucs Szilveszter szerint a kolostor felújítása pozitív hatással van már most a hívekre. „Ugyan nem vagyok plébános, de a felújított templomunkba mintha többen járnának. Hoznak vendégeket, turistákat is ide, talán büszkék az emberek a kolostorra, hogy itt van, Esztelneken. A kolostor nem az én egyéni ügyemet szolgálja, hiszen én ma itt vagyok, és holnap már lehet, hogy nem, de ha tovább is helyeznek, a kolostor az marad, amit befektettünk, marad, az itteniek és mindannyiunk büszkeségére és örömére szolgál” – zárta a beszélgetést a ferences testvér.

A kolostor felújítási munkálataihoz Ön is hozzájárulhat. Számlaadatok: Ordinul Franciscanilor din Estelnic/Ferences kolostor, Esztelnek, cím: Estelnic/Esztelnek, irányítószám: 527143, házszám: 163. Román lejes bankszámlaszám: RO13RNCB0127007532970001; magyar forintos: RO72RNCB0127007532970006; BIC: RNCBROBU; eurós: RO29RNCB0127007532970004; BIC: RNCBROBU; bank neve: Banca Comercială Română, P-ța Gábor Áron nr. 17, Tg. Secuiesc, Jud. Covasna.

Hozzászólások