Felhívás!

Kortárstalálkozó Bibarcfalván

Kortárstalálkozó Bibarcfalván

Július 30-án, vasárnap ötvenéves kortárs- és osztálytalálkozóra gyűltek össze a Bibarcfalván 1967-ben születettek. A tizenhat egykori osztálytársból tizennégyen jelentek meg, nekik osztályfőnöki órát a bibarcfalvi iskolában egykori óvónőjük, Petőné Zsigmond Mariska tartott.

A volt óvónő beszámolójában elmondta, 1971-től 1975-ig dolgozott Bibarcfalván, akkoriban 27 óvodást tanítottak a faluban Takó Klára kolléganőjével együtt. Ez volt az az időszak egyébként, amikor kezdeményezésükre az óvoda épületét bővíteni, modernizálni sikerült.

Az osztályfőnöki órán kortársait Borsay Ferenc-József köszöntötte, majd Baló Tünde tanítónő szólt, minekutána a megjelentek életútjuk főbb eseményeit osztották meg egymással. A volt osztálytársak emléklappal, hetedikes bizonyítványuk másolatával és az óvónőtől kapott emlék-könyvjelzővel távoztak az óráról, a találkozót a bibarcfalvi templomban folytatva. Itt Székely Lajos lelkipásztor is köszöntötte őket, az egyik volt osztálytárs, Antal Tünde lelkipásztor pedig igehirdetése keretében emlékezett vissza az együtt töltött szép gyermekévekre.

Hozzászólások