Felhívás!

Hallgassuk meg Jézus szavát

A Bodoki-havason megtartott istentisztelet immár harmadik alkalommal szólította meg a község és a környékbeli települések lakóinak apraja-nagyját. Szeptember 15-én Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese hirdetett igét több mint 50 hívőnek.

Az esperes egy aktuális igét olvasott fel Máthé evangéliumából, melynek központi üzenete, hogy hallgassunk Jézus szavára. Feltette a kérdést, hogy a mai világban, kortól függetlenül, kire hallgatunk? Kinek a szava mond valamit, amit magunkkal viszünk, amit meg is tudunk tartani az életünk különböző helyzeteiben. „Hogy Jézusra figyelek és hallgatok, az azt jelenti, hogy valami bennem lelki értelemben meghal, és aztán feltámad. Amikor általunk a világban megszólal Ő a lelkünkön keresztül. Úgy lehet valóban hallani a Krisztust, hogyha meghallgatom a mellettem levő embert, ha meglátom a szemében a csillogást, a könnyet, az örömet, a fájdalmat. Ha figyelek rá. Ha megtanultam meghallgatni embertársamat, tudok figyelni Krisztusra is” – emelte ki prédikációjában Incze Zsolt.
Az istentiszteletet követően az egybegyűltek egy kellemes délutánt töltöttek el a Bodoki-havas lábánál. <<

Hozzászólások