Felhívás!

A közösség szolgálatában

A közösség szolgálatában

Több mint százan vettek részt a Sepsi Egyházmegyei Presbiteri Szövetség által szervezett konferencián és közgyűlésen, melyet a Sepsibodoki Református Egyházközség műemléktemplomában tartottak szeptember 14-én. Az ilyen találkozók kiváló alkalmat nyújtanak a lelki feltöltődésre, az együtt gondolkodásra, a felmerülő ötletek vagy problémák megbeszélésére, célok kitűzésére.

Egyed Sándor, oltszemi lelkipásztor igehirdetésében Pál Apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből merítette beszéde alapgondolatát, miszerint meg kell találnunk az összhangot emberi életünk kettőssége, a saját és közösségi életünk közötti harmóniát. A közösség – legyen az a család, a falu- vagy a presbiteri – felemel és megtart minket. Mindannyian Isten seregéhez tartozunk, de nem ingyen, hiszen Jézus az életét adta értünk. A lelkipásztor arra biztatta a hallgatóságot, hogy önként, teljes szívvel vállaljanak feladatot, és a közösség javát szolgálják.
Az igehirdetést követően Roth Levente, bodoki lelkipásztor tartott vetített képes előadást Mi és a konfliktus címmel. Kiemelte, a konfliktus az emberi élet velejárója, és az ahhoz való viszonyulásunktól lehet konstruktív vagy destruktív hatású. A mi társadalmunkban többek között az alacsony fokú vitakultúrának következtében negatívan viszonyulunk a konfliktushoz, pedig szükség van arra, hogy felvállaljuk véleményünket. A konfliktus önmagában nem bűn, velejárója annak, hogy szociális lények vagyunk. A konfliktus lehetőség a szolgálatban. Nem az a kérdés, hogy harcoljak-e, hanem hogy miként harcoljak magamért és másokért. „Boldogok, akik belemennek a konfliktusokba, mert változást élnek át” – zárta gondolatmenetét Roth Levente.
Az előadás kapcsán felmerülő beszélgetés után Székely István, a Sepsi Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke a közgyűlésen felszólalásában a presbiteri munka fontosságát hangsúlyozta, illetve összegezte az elmúlt időszak történéseit, valamint a jövőbeni terveket. Az anyagi kérdések mellett szó esett azokról a közösségépítő programokról, amelyeket rendszeresen megszervez a szövetség. Ilyenek a presbiteri- vagy gondnoktalálkozók, melynek következő kiadását október 26-án Málnáson szervezik meg, az október 27-én sorra kerülő zaláni orgonaszentelésre is szeretettel várnak mindenkit. Idén is lesz presbiteri továbbképző november 28. és december 1. között. Egy rég dédelgetett álom is valóra válik az egyházmegyei férfikórus létrehozásával, melynek első próbáját október első vasárnapján tartják Sepsiszentgyörgyön. <<

Hozzászólások