Hirmondo
Hirdetés
Hirdetés

Háromszéki honleányok

Háromszéki honleányok Kultúra

Az aradi vértanúk özvegyeinek a Hátrahagyottak emlékezete… című kiállításunk állított emléket, ez alkalommal háromszéki honleá­nyok­ra és nemes cselekedeteikre emlékezzünk. Úgy gondoltuk, hasonló érdeklődés fogja övezni azokat a nőket, akik Székelyföldön, nevezetesen Háromszéken emelkedtek ki hősies magatartásukkal és a forradalom iránti elkötelezettségükkel.

Hirdetés
Hirdetés

Velcsuj Jusztina, Gábor Áron „hűséges árnyéka”, Zsigmond Jakabné Kovács Lídia, Benkő Rafaelné dálnoki Lázár Rozália, Szotyori Nagy Tamásné Vajna Terézia, rétyi Antos Józsefné pávai Vajna Anna, Szentkereszti Zsigmondné gróf Haller Anna, Semsey Tamásné Imreh Honoráta, Apor Zsuzsanna, Szilágyi Sámuelné Bagoly Julianna, Edényi Lipótné Dobay Klára, Móricz Sándorné Dobay Leontina Klementina, Vida Dánielné Dobay Mária, Katona Ferencné és nem utolsó sorban özvegy vitéz Antalné Doby Zsuzsanna. Közös bennük, hogy mind Háromszéken születtek, és mindegyikük szíve a forradalomért dobogott…

Az emlékezésben a történészek, helytörténészek kutatásai segítettek, de a kiállítás létrejöttében Nagy Sándor Háromszék önvédelmi harcza 1848–49 című kötete jelentette a kiindulópontot: „A családok szentélyeiben maradott volt a házi istenek legszentebbikének: a honszerelemnek oltára; otthon maradtak volt a lelkes nők s az idősebb derék honfiak: (…) otthon voltak a lelkes nők; az Antosok [János honvéd alezredes, Ferenc honvéd őrnagy] anyja [rétyi Antos Józsefné pávai Vajna Anna], a bátor lelkű Nagy Tamásné [Vajna Terézia], a vakmerő Semseyné [Semsey Tamás honvéd tüzér százados felesége, Imreh Honoráta], a félelmes szájú Szilágyi alezredesné [Szilágyi Sámuelné Bagoly Juliánna], a mívelt Dobay [nagydobói Dobay Károly cs. kir. ezredes, a székely határőrezred parancsnokának lányai: Dobay Klára, Edényi Lipót honvéd ezredes felesége; Dobay Leontina Klementina, Móricz Sándor honvéd ezredes felesége; Dobay Mária, Vida Dániel honvéd százados felesége; Dobay Klára, nádasdi Baán Béla honvéd hadnagy felesége] nővérek, a komoly-merész Benkő Rafaelné [dálnoki Lázár Rózália] s száz meg százan.

S ha ezeket fölemlítem, csak a történeti hűségnek és kegyeletnek teszek áldozatot, mert ezek valának főleg hazafi és honleányi magasztos jellemeikért, a hon és szabadság ügyéért hozott áldozataikért később annyi üldözésnek kitétetve, meg nem kíméltetve a lovagiatlan győzőtől, még a gyöngéd nők is; kik közül többen börtönbe hurcoltattak… Nem tudok szavakat találni azon elszánt bátorság és áldozatkészség leírására, melyet Háromszék e pillanattól fogva a végső katasztrófáig kifejtett. Termopilévé vált a kis föld s Leonidászokká váltak hős fiai…”

A kiállításon bemutatott honleányok a forradalmi események közepette gyors változásokon átesett társadalmi jelenségek aktív szereplői. Legyenek zászlóanyák, kokárdakészítők, sütőasszonyok, vagy akár összeesküvések részesei, özvegyek vagy éppen nőhonvédek, a forradalmi idők forradalmi cselekedeteket és hozzáállást kívántak tőlük; ezeknek a hölgyeknek igyekeztünk a pályaképét bemutatni.

Szabadtéri kiállítás a Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi irodája munkáját dicséri, közreműködik a Székelyföldi Szablyavívó Iskola. Megnyitó beszédet mond Márky Dániel konzul (Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa).

(közlemény)

Hirdetés
Hirdetés
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük