Felhívás!

Kormánypénzeket remélnek

Kormánypénzeket remélnek

Jelentős beruházásokra vonatkozó igényét nyújtotta be Kovászna város önkormányzata a PNDL-hez (Helyi Fejlesztési Országos Program), illetve a CNI-hez (Országos Befektetési Társaság). Gyerő József polgármester részletezte az általuk összeállított projektek mibenlétét.

Gyerő elmondta: a PNDL keretében elméletileg vízvezetésre, csatornázásra, oktatási infrastruktúra fejlesztésére van lehetőség kormánypénzeket lehívni. Az önkormányzat múlt héten beterjesztette a Fejlesztési Minisztériumhoz azokat az igényeit, amelyekhez a megvalósíthatósági tanulmány vagy műszaki terv már elkészült. A PNDL-hez öt finanszírozási kérést tettek le, egyik a Kovászna-patak mellett lévő óvoda épületének befejezését célozza. A polgármester ismertette: az ingatlanra 2008 környékén pályázott az óvoda, a kormánypénzből történő kivitelezést megkezdték, mígnem az állam finanszírozás nélkül hagyta az ilyen jellegű beruházásokat. Az elmúlt években végül az önkormányzat önerőből befödte az épületet, azonban a teljes befejezéshez szükség van a további munkálatokra, ezek támogatását remélik a PNDL-től.

Második iratcsomójuk a Kőrösi Csoma Sándor Líceum épületének bővítésére vonatkozik. „Az elmúlt években elkészítettük az azt célzó műszaki tervet, azonban önerőből nem sikerült megépíteni a szárnyat, ezért úgy gondoljuk, most időszerű lenne elkezdeni a kivitelezést” – mondta Gyerő József, megjegyezve, hogy az új szárnyban hat osztálytermet, illetve laborokat képzeltek el, így javítanák a líceum által nyújtott oktatási feltételek minőségét.

Harmadikként a 11 kovásznai utca infrastrukturális fejlesztésére kértek támogatást. „A 11 utca felújítását, amit a POR (Regionális Operatív Program) keretében pályáztunk meg, a Fejlesztési Régió Ügynöksége visszadobta, mi fellebbeztünk, és közben, élve a PNDL kínálta lehetőséggel, megpróbálunk más úton is támogatást szerezni a megvalósításra” – tájékoztatott a polgármester. „Hogyha esetleg az erre vonatkozó PNDL-támogatás nem jön össze, még ott a fellebbezésünk a Fejlesztési Régió Ügynökség döntésével szemben, amit a Fejlesztési Minisztérium még nem bírált el” – tette hozzá.

Az önkormányzat negyedik terve a csomakőrösi szennyvízhálózat kialakítása. „A Közművek Rt.-nek sikerült nagyjából befejeznie a csomakőrösi ivóvízhálózat kiépítését, amit a továbbiakban a véglegesítés, illetve a lakóházakra való rácsatlakoztatás követ, de még hátravan a szennyvízhálózat lefektetése, aminek finanszírozását egyelőre a PNDL-től reméljük” – részletezte Gyerő.

Ötödikként a Hankó és Horgász erdőrészek, illetve a Clermont szálló közti erdei útszakasz aeroterápiás kiépítését kéri a város, aminek keretében padokat, szemetes kosarakat, kilátót helyeznének el. Igaz, a megvalósítást nehezíti, hogy az említett terület nincs az önkormányzat tulajdonában, sem pedig ügykezelésében, mert a Környezetvédelmi Minisztérium még nem tett eleget erre vonatkozó kérésüknek.

– Tisztában vagyok azzal, hogy a PNDL-program nem teljesen átlátható, és Romániában a pénzek elosztása sokszor a csillagok állásától függ, azonban ettől függetlenül fogalmaztunk meg igényeinket, minél többet, remélve, hogy valamelyikre támogatást kapunk – mondta az elöljáró.

A polgármester megemlítette, hogy az elkövetkező hetekben ismét támogatásért fordulnak, ezúttal a CNI-hez. Ez utóbbitól egy sportkomplexum (focipálya, lelátókkal, öltözőkkel felszerelve) építését remélik, előzetes elképzelések szerint a régi lőtér helyén. Igénylési iratcsomót nyújtanak be egy didaktikai uszoda létesítésére is, és támogatást kérnének az Orbán Balázs Általános Iskola részére egy sportterem megépítésére, illetve egy tribünnel ellátott sportcsarnokra is.

Hozzászólások