Felhívás!

Balla Ede Zsolt a Vigadóban

Balla Ede Zsolt a Vigadóban Vigadó

Ősi szimbólumok és az életfa címmel tart előadást a Vigadó Művelődési Házban ma 18 órától Balla Ede Zsolt székelyudvarhelyi kutató és író, akiben több mint egy évtizede erősödött meg a képolvasás fontossága, a magyar kultúra és az egyetemes emberi műveltség jelkészletismeretének igénye. Meggyőződése, hogy a szavakon túli világ megsejtése csak képek által lehetséges. Előadásában is erre igyekszik felhívni a közönség figyelmét. Balla Ede Zsolttal az előadásáról és terveiről beszélgettünk.

– Mesélne egy kicsit magáról? Mióta foglalkozik az ősi szimbólumok feltárásával?

– Székelyudvarhelyen születtem pedagógus-polgári családban. Kiskorom óta érdekel a teremett világ, nemzetünk szerves hagyománya, mese- és mondavilága, valamint kiemelten fontos számomra maga a szülőföld. Felnőtt fejjel tudatosan kezdtem vizsgálni a táj és ember szentséges kapcsolatát, kerestem a választ arra, miként lehet emberhez méltó életet élni úgy, hogy létezésünk egy ritmusra dobbanjon a világegyetemmel. Az egyetemi évek után számtalan előadáson, foglalkozáson és képzésen vettem részt, ahol autodidakta módon ástam bele magam a szakrális földrajznak nevezett témába. A szent helyek vizsgálata, üzeneteinek megértése és továbbítása azóta is életfeladatom, melynek keretét 2018 óta saját vállalkozásom, a Magura Kiadó Kft. szolgáltatja. A jövőben – ehhez a témához igazítva – ismeretterjesztő könyveket szándékozom kiadni, valamint előadásokat és kirándulásokat tervezek tartani Erdély kevésbé ismert szentséges helyeiről.

– Miért tartja fontosnak az ún. szent helyek vizsgálatát?

– Mert önmagunk megértése elválaszthatatlan a lakhelyünk, valamint a szülőföld múltjának megismerésétől. Eleink azonban nem csak kézzelfogható örökséget, de szellemi kincseket is hagyományoztak nekünk, melyek mintegy útmutatóul szolgálhatnak napjaink útvesztőiben. A szellemi örökség meghatározó hányada csak akkor érthető meg teljesebben, ha legalább alapszintű ismereteink vannak a jelképek értelmezéséről. Népmeséink tanításai, legendás helyeink szinte kivétel nélkül ezen a képnyelven fogalmaznak, hiszen ki látott már élőben lovat, amint parazsat eszik? Ezt pontosan őseink, a lóháton felnőtt elődeink tudhatták a legjobban, mégis létezik a Mindenség egy pontján értelme ilyen üzenetnek. Anélkül, hogy ezt most bővebben kifejteném, gondoljuk el, milyen is például egy „feltüzelt“ ló. Ebből is látszik, hogy a képjelek ismerete és nyelvünk segítsége nélkül ehhez a jelentéstartalmi réteghez nem juthatnánk el.

– Miről, illetve kiknek szól az előadása?

– Szó lesz a képolvasás fontosságáról, a magyar kultúra alapszimbólumairól (őselemek, fehér ló, csodaszarvas, turulmadár, hármas halom, életfa és Szent Korona), valamint érintem az egyetemes emberi műveltség jelkészlet-ismeretének kérdéseit is. Ajánlom mindenkinek, aki hajlandó nyitni a szellemi hagyomány mélyebb megismerése irányába, és akit érdekel nemzeti hagyományunk ősi üzenete.

– Ezen a témán kívül milyen kérdések foglalkoztatják? Milyen témákban merül el?

– 2010 óra keresem fel és kutatom – elsősorban Székelyföld – legendás helyeit és szakrális pontjait. Az eltelt több mint egy évtized alatt számos olyan rejtett, kevésbé szem előtt lévő ismeretre tettem szert, melyeket a szülőföld bejárása hozott felszínre. Sajátos nézőpontot követve meggyőződésemmé vált, hogy magas fokú tudatosság és szervezettség jelenik meg a tájban, ami mind egyéni, mind pedig közösségi identitásunk szempontjából rendkívül fontos. Ismereteimet és felfedezéseimet könyvekben, illetve előadásokon és terepbejárásokon népszerűsítem. A 2020-as esztendő elhozta az Udvarhelyi-medence szakrális rendszerének kibontását, melynek központja a Firtos, és amely mértani szabályrendben, az aranymetszés elvével fűzi össze a két Küküllő közötti vidék szent helyeit (lásd a 2021-es Székely Kalendáriumban). Ugyanebben az évben jelent meg A Szív kápolnája című könyvem, melyben Székelyudvarhely ikonikus helyeit, a Jézus szíve kápolnát és a Budvárt ismertetem a holisztikus szemlélet szemüvegén keresztül.

– Más kérdések is lekötik?

– Igen, például a keresztény közgazdaság (erről a 2022-es Székely Kalendáriumban is olvashatnak majd), az erdőkertek, valamint a székelyföldi hegyi kápolnák témaköre. Könyveimmel és előadásaimmal szeretnék hozzájárulni a tágabb önismerethez, valamint csodálatos lakóhelyünk üzeneteinek feltárásához. 

Névtelen hozzászólás

Hozzászólás a(z) Névtelen bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
  • User
    Dátum: 2021. június 10., 11:39
    ÉRTÉKELÉS: 2

    Szépen tud beszélni, de amit összehord, az filmbe való fantázia világ. Sehol egy írott forrás, sehol egy konkrét fogódzó, hát így lehet “tudományt” művelni, népet hülyíteni.