Hirmondo

A zabolai Basa család

A zabolai Basa család

A Basa család a legősibb székelyföldi famíliák közé tartozott. Az oklevelek tanúsága szerint Basa Györgyöt, a nemzetség első ismert tagját Szapolyai János 1526-ban követként küldte II. Lajoshoz. Erdély vajdája a magyar királyt általa értesítette arról, hogy a segítségére érkező hadai úton vannak, s amíg azok nem érkeznek meg, addig kerülje el a nyílt, döntő harcot a török seregekkel. Sajnos, a fiatal uralkodó nem vette figyelembe a Basa vitte üzenetet.

A következő adatunk Basa Péterről szól, aki 1566-ban I. Miksa magyar király hadaiban szolgált, majd 1574-ben egy úgynevezett osztályos egyezség felvételekor tanúként szerepelt. Basa Péter Tamás nevű fia Kálnoki Bálint lányát, Druzsinát vette feleségül. Házasságukból négy fiú – (második) Tamás, Péter, István és János – született. István más főemberekkel együtt, részt vett egy Báthori Gábor fejedelem ellen szervezett összeesküvésben, amiért az 1610. március 25-i besztercei országgyűlésen „megnótáztatott”, azaz fej- és jószágvesztésre ítélték. Végül Bethlen Gábor akasztatta fel, a testvérét, Pétert pedig a Dunába dobatta. Az 1614-ben, majd 1635-ben készített lustrák (első) Tamás fiát, Pétert, mint Zabolán élő nobilist, vagyis nemest említik. Később II. Rákóczi György fejedelem fogságba vettette, ahonnan társaival együtt csak 1660-ban szabadult, majd 1666-ban meghalt.

E zűrzavaros időkben a családfa szerint a nemzetség legkiemelkedőbb alakja Basa (második) Tamás, akit I. Rákóczi György 1636-ban a román Lupul vajdához küldött követként… 1642-ben Háromszék főkapitányának választották, 1645-ben már tanácsos, később Konstantinápolyban volt portai követ… 1657. november 1-jén az Erdélyi Fejedelemség mint ország részéről ő írta alá a II. Rákóczi Györgynek adott assecuratoriumot, vagyis garancialevelet. Ott volt Ali pasa, a török által kezdett erdélyi hadjárat szerdárja (főparancsnoka) táborában is, akinek nyomására az erővel Marosvásárhelyre egybeterelt 1661. szeptember 14-i országgyűlés Apafi Mihályt emelte Erdély trónjára. A fejedelem a következő évben a Mikes testvérek „megnótáztatása” miatt ideiglenesen birtokos nélkül maradt zabolai, pávai, kovásznai és lécfalvi jószágokat Basa Tamásnak adományozta.

Mikes Katalinnal kötött házasságából született Basa egyetlen lánya, Heléna, akit később az ozsdolai Kun István vett el feleségül. Az ő frigyükből származott Basa Tamás egyetlen unokája, Ilona, akinek kezét a későbbi történetíró, erdélyi kancellár gróf Bethlen Miklós kérte meg 1667-ben Zabolán… 1671-ben leányágon is kihalt a Basa família.

Pozsony Ferenc: Zabola (2007) – Száz magyar falu könyvesháza sorozat

Hozzászólások