Felhívás!

Kitartunk és kiállunk

Keddi ottjártunkkor fájdalmas csend honolt a gyűlölettől habzó szájú horda által megszentségtelenített úzvölgyi magyar haditemetőben. Romboló ottlétükre már csak a rúgásaik nyomát őrző székelykapu elgörbített sarokvasai, és a meggyalázott magyar katonasírok kitépett mogyorófa keresztjei utaltak. Az általuk szétszaggatott kerítés drótjait és összetört bejárat léceit ugyanis szokatlan serénységgel pótolták a garázdálkodás bizonyítékainak eltűntetésével megbízottak.

Ezúttal viszont hiábavaló volt az igyekezet, mert e vérrel megszentelt helyen tanúsított aljas magatartást, cselekedeteket és megnyilvánulásokat fényképek ezrein, valamint videofelvételek százain rögzítettük. De kitörülhetetlenül bevésődött a temetőt védelmezők, valamint sorstársaik tudatába is, ahol sajgó sebként lüktet, és nem hagyja, hogy megnyugodjunk. Nincs hát béke a székely szívekben, és nem is lesz mindaddig, amíg a gaztettekre felbujtók és azok elkövetői el nem nyerik a törvények által megszabott büntetésüket. És felejtés sincsen, mert őseink és hőseink nyugvóhelyének a feldúlásától nem lehet eltekinteni. Aki pedig mégis erre vetemedne, az emberi mivoltát tagadja meg.

Nem árt ugyanakkor a temetőfoglalókkal cinkoson összekacsintó, és őket a történtek letagadása illetve meghamisítása árán is védő bukaresti hatalom tudtára hozni, hogy mi továbbra sem félünk. Valamint azt is, hogy hiába uszították ránk a leitatott csőcseléket, kitartunk és kiállunk az igazunk mellett. Hiába vezényelték a környékre az erőszakszervezetek egyenruhába bújtatott, valamint turistának álcázott tagjait, ezután is oda látogatunk. És hiába figyelik árgus szemekkel, fotózzák, illetve filmezik feltűnő szorgalommal minden mozdulatunkat, nekünk az a sírkert zarándoklathely marad.

Keddi ottjártunkkor fájdalmas csend honolt a gyűlölettől habzó szájú horda által megszentségtelenített úzvölgyi magyar haditemetőben. A rendbe hozott székelykapu lécein viszont nemzetiszínű szalagok integettek felénk a ragyogó napsütésben, és mezei virágcsokrokkal ékesített keresztek hirdették, hogy a lelkünkből nem tudják száműzni a kegyeletet.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.