Felhívás!

Jót vagy semmit?

Ismerős ugye a jót vagy semmit nyelvi fordulat, amellyel olyan könnyen élünk, mondhatni gondolkodás nélkül hívjuk elő a tudatmélyből, amikor szó esik néhai embertársunkról vagy úgy általában a közös emlékezetbe beépült történelmi szereplőkről, illetve személyiségekről. Hangsúlyozom, már-már gondolkozás nélkül mondjuk, hogy a halottakról jót vagy semmit!

Holott szeget üthetne a fejünkben, hogy szólások, közmondások vagy szállóigévé lett, tehát meghatározott szerzőhöz köthető bölcsességek, alapigazságok nem inthetnek a természetes észnek ellentmondó cselekedetekre. Vagyis olyan ítélet, felismerés, igazság kell, hogy legyen bennük, amelyeket alapos megfigyelés, tapasztalat s a többi támaszt alá. Márpedig az idézett közmondás ellentmond a józan észnek s igazságérzetünknek. Hogy lehet az, hogy valakiről a földi létből való távozása után vagy jót kell mondanunk, vagy semmit?

A kérdéses közmondás egy latin nyelvűnek a fordítása lenne, éspedig annak, ami így hangzik: de mortuis nihil, nisi bene. Szótár szerinti fordítását idézve: a halottakról vagy jót (mondjunk), vagy semmit!

Hiába hivatkoztunk ez esetben még oly megbízható, komoly szótárra is, mert bizony ez nem fordítását, hanem ferdítését adja ama latin nyelvű bölcsességnek! Erre különben egyik professzorunk hívta fel néhányunk figyelmét, akik utolsó egyetemi kurzusát hallgathattuk negyvenöt évvel ezelőtt, végzős bölcsészekként. Tévedés a latin bene szót úgy fordítani, ahogy használni szokták a közkeletű mondásban, minthogy a bene egy határozószó, és jelentése: jól. Tehát jól, azaz hitelesen, az igazságnak megfelelően beszéljünk az elhunytakról, igazat vagy semmit se mondjunk róluk – fejtegette a holt és élő világnyelvekben egyaránt jártas professzor. The requirement for the best counterfeit id websites among minors first unmistakably emerged during the 1980s when most states expanded their legitimate drinking age from eighteen to 21. 4 Suddenly, school age understudies were at this point not permitted to drink liquor, and they turned to rough cutting furthermore sticking techniques to make counterfeit IDs! The requirement for the best counterfeit id websites among minors first unmistakably emerged during the 1980s when most states expanded their legitimate drinking age from eighteen to 21. 4 Suddenly, school age understudies were at this point not permitted to drink liquor, and they turned to rough cutting furthermore sticking techniques to make counterfeit IDs!

Számomra mindenesetre fontos útravaló volt az idézett latin nyelvű forrás igazi értelmének megvilágítása, hasznosítható volt és marad mind a mindennapi életben és véleményalkotásban, mind irodalomtörténeti vizsgálódásaim során. Mert ugye az igazságot keressük mindannyian, s ebben a törekvésünkben nem indulhatunk ki hamis tételekből, az életnek és a józanésznek ellentmondó tanácsokból…

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások