Felhívás!

Győzött a matematika!

Jobban mondva, pontosítva: győzelemre vitték matematika-elkötelezettek a magyar nyelvűség győzelmét! Harminc éve, hogy megtörtént az áttörés, s országos szintűvé vált a matematikai versenyek magyar nyelven történő szervezése, a minisztériumtól elismert és felkarolt eseménysor azóta a határokon túl is teret nyert. Ehhez kellett először egy erős, kitartó tanár, aztán jó néhány, mára már egész hadseregnyi számtantanár. Ám mi is történt tulajdonképpen, milyen előzmények alapozták meg azt a korábban elképzelhetetlennek tűnő tényt, hogy ma Romániában az Erdélyi Magyar Matematikaversenyt tantárgyolimpiaként kezeljék?

2020 februárjában Déván, a Téglás Gábor Elméleti Líceumban tartották a 30. Erdélyi Magyar Matematikaversenyt, amelyen az 5–12. osztályokból 320 diák és 60 tanár vett részt. Ennek a versenynek van helyi, megyei és országos, illetve nemzetközi szakasza is. Hadd elevenítsük fel a rendezvény múltját. Bencze Mihály – van-e matematika-kedvelő, aki e nevet nem ismeri? – 1977-ben, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem hallgatójaként 3 hónapig matematikaversenyt szervezett magyar nyelven a kolozsvári középiskolásoknak, amit az akkori hatalom szinte azonnal betiltott. Ezt a vetélkedőt, átfogalmazva, 1978-tól a Gamma című matematikai lapba mentette tovább, majd 1984-ben az Ifjúmunkás lapban hetente megjelenő feladatsorokkal hat hónapig folytathatta, Kockafej elnevezés alatt. Az előző helyi versenyekhez képest ez már országos szintű volt, rengeteg diákot és tanárt mozgatott. Sajnos, ezt is betiltották. 1989 őszén a Brassói Lapok vállalta a folytatását, Kobak név alatt; ezt pedig a decemberi rendszerváltás számolta fel.

Mivel Bencze Mihálynak már nagy tapasztalata volt, no és megfelelő rendszere, 1990 őszén a brassói Áprily Lajos Főgimnáziumban önerőből megszervezi az első Erdélyi Magyar Matematikaversenyt a 9–12.-es tanulók részvételével. Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely bevonásával kiszélesedik a mezőny. 1991-ben Szegeden Bencze Mihály útjára indítja a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt, amelyen Magyarország, Erdély, Felvidék, Délvidék és Kárpátalja vesz részt, és amelynek az Erdélyi Magyar Matematikaverseny egyben a válogató szakasza is.

Minden résztvevő iskola, helység önerőből rendezte meg a válogatást. A kezdeményező és szervező elismeréssel szólt azokról, akik végig kitartottak mellette, külön említi Bíró Bélát, a Székely Mikó Kollégium volt igazgatóját, aki több mint egy évtizedig otthont adott a versenynek, és megmentette, biztosította a folytonosságát. Hiába folyamodott Bencze Mihály beadványokkal a tanügyminisztériumhoz, hogy hivatalos versenyként ismerjék el, és anyagilag is támogassák, kérése sokáig pusztába kiáltott szó maradt.

Végül egy jó évtizede Matekovits Mihály, ugyancsak matematika szakos, a tanügyminisztérium kisebbségi főosztályának vezérigazgatója az újra beadott dokumentáció, igazoló iratok alapján megoldja e kérdést, és ettől kezdve az Erdélyi Magyar Matematikaverseny a szaktárca hivatalosan elismert és támogatott versenye. 2013-ban Szőcs Domokos, a Tanügyminisztérium kisebbségi főosztálya vezérigazgatójának segítségével Bencze Mihály útjára indítja az Erdélyi és Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt az 5–8. osztályok számára is. A 2018-as tanévtől az Erdélyi Matematikaverseny Országos Magyar Matematikai Olimpia lett, és két felkészítő táborral gyarapodott. Ez minden, amit hazai pályán e verseny elérhet.

Az Erdélyi Magyar Matematikaverseny megteremtette Kárpát-medencei szinten a helyes magyar matematikai nyelvet, és mint működő intézmény, 30 év alatt számtalan tanárt, kutatót, egyetemi tanárt nevelt nemcsak Erdély, hanem a nagyvilág számára is. A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt mint „nemzetek feletti” seregszemlét az Európai Parlament is követendő példának tekinti, ezért dr. Bencze Mihályt 2017-ben Európai Polgár-díjban részesítette. Ő e versenyek fő húzómotorja, de köszönet jár minden matematikatanárnak, akik e versenyeket támogatják, azoknak az iskoláknak, amelyek a versenyek szervezését felvállalják, s nekik köszönhetően Erdélyben példamutató matematikai család él és dolgozik. Mit kívánhatnánk a 30. évforduló alkalmából? Isten éltesse az Erdélyi Magyar Matematikaversenyt!

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások