Hirmondo

Fejlesztés és közösségépítés

Fejlesztés és közösségépítés

Rákosi Árpád polgármester az idei terveket osztotta meg lapunkkal. Önerőből és pályázati pénzekből próbálják szebbé, élhetőbbé tenni a községet úgy, hogy az utak, víz- és szennyvízhálózat, illetve épületek korszerűsítésén túl a kultúrára és közösségépítésre is gondolnak.

– Elég szép tervsorozat van tarsolyunkban a 2022-es évre. Hogy mindebből mennyit sikerül megvalósítani, az a jövő titka, mi mindenképpen megpróbáljuk a rendelkezésünkre álló forrásokat kiaknázni – jegyezte meg elöljáróban Rákosi Árpád.

Vízhálózat és legeltetés

A prioritások sorában élen áll az albisi ivóvízhálózat kiépítése. „2023 márciusáig el kell készíteni a falu vízhálózatát, hogy mire a Dálnokkal közös, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését célzó munkálat révbe ér, működőképes ivóvízhálózattal rendelkezzen a település. Mivel az albisi vízhálózatot önerőből készítjük, egy új buldoexkavátort szereznénk be a hatékonyabb munkavégzésért. A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez reményeink szerint amint az időjárás engedi, hozzálátnak”. Amint az elöljáró legutóbb is említette, az Anghel Saligny-program keretében 15 millió lejre pályáztak vízhálózat-bővítésre. Hozzátette, a közeljövőben a nemrég létrehozott vízszolgáltatóhoz toboroznak személyzetet, mely átveszi majd az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatok adminisztrálását. „Egyik első lépés a vízóráknak az ingatlan-határra való fokozatos kihelyezése lenne, hogy jól látható, könnyen ellenőrizhető legyen a fogyasztás.”

A tavaly elfogadott legeltetési szabályzatot is életbe léptetnék tavasszal. „Román, illetve magyar nyelven személyesen közöljük az összes állattartó gazdával a szóban forgó szabályzatot miheztartás végett, hiszen sajnos, jelentős visszaélésekkel számolunk a legeltetést illetően, és ezen szeretnénk javítani. Megértetnénk az emberekkel, tetszik, vagy sem, egymás tulajdonjogát tiszteletben kell tartani.

Tanévkezdésre elkészítenék

Az alsócsernátoni Végh Antal-iskola felújítását remények szerint szeptemberre befejeznék. „Adódtak gondok, módosításokra volt szükség a tervezésben, ám mindez megoldódott, és bízom benne, hogy az őszi tanévkezdésre elkészülnek a korszerűsítéssel.” Hozzátette, a felsőcsernátoni iskola felújítása is szükségessé vált, ennek érdekében a Környezetvédelmi Alaphoz nyújtottak be az épület energetikai hatékonyságának növelését célzó pályázatot. „Mintegy 3 millió lejre rúg a megpályázott összeg, amely magába foglalja az épület energetikai korszerűsítését. Reméljük, pozitív elbírálásban részesül, hiszen nagy szükség van erre a beruházásra”. Az albisi iskola felújítását is tervezik. „Az épület itt is felújításra szorul. Bár egy kis ingatlan, csekély gyereklétszámmal, nem hagyhatjuk tönkremenni még akkor sem, ha az egyre apadó diáklétszám miatt, ahogy az ikafalvi iskola is, a jelek szerint ma-holnap bezárja kapuit.”

A kultúrotthon épületének állapota is évek óta „fájó pont”, jegyezte meg az elöljáró. „Elkészült az épület felújítását célzó dokumentáció, amint lesz célirányzott pályázati lehetőség a finanszírozásra, azonnal lépünk.” Az új utcanév-, illetve házszámozás-projekt is véghajrához érkezett, még az utcanévtáblák és házszámok kifüggesztése van hátra. „Bízom benne, a közeljövőben a község címerét is jóváhagyják, amennyiben ez időben megtörténik, úgy az rákerülne az utcanévtáblákra”. A mezei utakat önerőből, illetve pályázati pénzből tartanák karban. „Az AFIR-hoz (Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége) egymillió euró értékű pályázatot nyújtottunk be 8–9 kilométer mezei út teljes felújítására, sáncokkal, átereszekkel való ellátására. Mezei utakról lévén szó, nem aszfaltoztatnánk ezeket, a makadámutat megfelelőbbnek találjuk.” A községet érintő erdeiút-hálózatot is átvennék az állami hivataltól, azok felújítása és rendszeres karbantartása végett, ám ennek előfeltétele azok telekkönyveztetése, ami az erdészet feladata lenne. „Bízunk benne, hogy a folyamatban lévő általános kataszterezési program keretében ez is megtörténik”.

A községi utak és utcák karbantartását is prioritásként kezeli az önkormányzat. „Amint azt legutóbb említettem, az Anghel Saligny-programhoz benyújtott egyik pályázatunk az ivóvíz- és szennyvízhálózattal rendelkező utcák aszfaltozását célozza. Ez körülbelül 10 kilométer utat jelent, melynek aszfaltozási költségei mintegy 40 millió lejt kóstálnak. Éppen ezért 3 szakaszra osztva nyújtottuk be a pályázatot, hogy legalább 1–2 szakasz elújítására kapjunk finanszírozást.” Takarékosság céljából aszfaltfestő- és homlokrakodóra szerelhető úttisztító-gépet szereztek be, és a javításra szoruló mellékutcák kavicsozása is folyamatosan történik. A polgármesteri hivatal épületében kicserélték a villanyhálózatot és a falakat is újrameszelték. A faluközpontban elhelyezett Hősök Emlékművét is restaurálnák idén. „Ráfér egy alapos felújítás, e célból Magyarország külügyminisztériumánál nyújtottunk be pályázatot”.

Köztéri kukák és töltőállomás

A közterületekre szemeteskukákat helyeznének ki, illetve az innen származó hulladék összegyűjtésének megszervezése is az idei célok között szerepel. „A lakosságnak meg kell értenie, nem jó az, ha mondjuk élelmiszert, édességet vásárolnak, és a csomagolópapírt az utcán eldobják, ezért meg szeretnénk adni a lehetőséget, hogy azt megfelelő helyre, a kukába helyezzék. A mező szélére, erdőbe szemetet illegálisan lerakó személyeket is próbáljuk jobb belátásra bírni, hiszen környezetünk tisztaságáért mindannyian felelősek vagyunk”.

Elújságolta, elektromos töltőállomást is létesítenének. „Az országos helyreállítási tervben (PNRR) hangsúlyosan szerepel, hogy minden községben legyen elektromos töltőállomás. Ez elől nem zárkózunk el, hiszen már vannak a községben elektromos autók, és ezek száma a jövőben vélhetően megnő.” Ami a benzinkutat illeti, a közeljövőben rövidebb ideig szünetelhet annak működése. „2005-ben a polgármesteri hivatal koncesszióba adott egy helyi vállalkozónak egy 1000 négyzetméteres telket, amelyre benzinkutat épített. Közben a vállalkozás anyagi gondjai miatt csődeljárás indult ellene, és a koncessziós szerződés értelmében a benzinkút a község tulajdonába kerül. Jelenleg ez van folyamatban, amint a procedúrát sikerül lezárni, licitet hirdetünk meg egy újabb töltőállomással való szerződéskötés céljából. Emiatt valamikor rövidebb-hosszabb ideig szünetel majd a tevékenység.” Az Ika váránál található, község tulajdonában levő hétvégi házat is felújítanák, központi fűtéssel látnák el, és kulcsosházként is üzemeltetnék, tette hozzá.

Az említettek mellett a civil szervezetek, kulturális intézmények, alapítványok és egyházak támogatásáról sem feledkeznek meg. „Amint a költségvetésünk körvonalazódik, pályázati lehetőségeket nyújtunk ezek számára. Tavalyelőtt 100, tavaly 150 ezer lejes keretet különítettünk el, és idén még megtoldanánk picit az említett entitások támogatására szánt összeget. Hiszen nemcsak aszfaltból, betonból és vasból áll a fejlődés, a közösségépítés legalább ennyire fontos számunkra”, summázott.

Nem állt le a telekkönyvezés

A kormány által 2015-ben meghirdetett, a romániai földterületek tulajdonjogi problémájának megoldását célzó kataszterezési program keretében Csernátonban több mint három éve láttak hozzá a munkához. A belsőségek felmérése, az adatgyűjtés és -feldolgozás megtörtént, legutóbbi tudósításunkkor a kataszteri hivatal ellenőrizte a munkát. Bár látszólag megfeneklett a folyamat, nem álltak le a munkával.

Varga Elemér, a csernátoni polgármesteri hivatal kataszterese vázolta a fejleményeket. „A Topoexim-cég benyújtotta a kataszteri hivatalhoz ellenőrzésre az adatokat, majd miután az megtörtént, a hivatal visszaküldte javításra a munkát, ami jelenleg is történik. A korrekciók elvégzése után az illetékes hivatal ismét ellenőrzi az adatokat, és ha rendben találja azokat, az új adatok kifüggesztése, majd a telekkönyvek kiállítása következik”, fejtette ki.

Hozzátette, nagyobb gond a külsőség–belsőség-határral, az úgynevezett PUG-vonallal (PUG – általános rendezési terv) adódott, amely adott esetben akár kettévághat egy ingatlant. „A cég a lakosok számára próbálta a lehető legjobb megoldást megtalálni, a kataszteri hivatal pedig a törvény szerint vizsgálja, mi a helyes, az ebből adódó különbségekből adódtak a javítandó hibák.” Hozzátette, az adatok kifüggesztéséről időben értesítik a sajtóban és világhálón is a lakosságot.

Hozzászólások