Hirmondo

Bibarcfalva nem feled

Bibarcfalva nem feled

Bibarcfalva az a Baróthoz tartozó falu, ahol a hősöket soha nem feledik, ahol minden egyes alkalommal megemlékeznek róluk, legyenek azok történelmünk bármelyik lapjára tartozók.

Nem volt ez másképp idén januárjában sem, amikor a falu templomkertjében a 2. magyar hadseregre, a Don-kanyarban hősiesen helytállt elődeinkre emlékezett a falu népe. Rövid áhítatot Fancsal Zsolt tiszteletes mondott, majd Molnár József, a Vitézi Rend tagja emlékezett.

Hirdetés
Hirdetés

„Nagybaconi Nagy Vilmos, akkori honvédelmi miniszter kiment a frontra számba venni a magyar katonák helyzetét. A magyar katonák ruházata nagyon gyenge volt, lőszerkészletük csapnivaló. Komplett kiselejtezett felszereléssel voltak a magyarok odaküldve. Jány Gusztáv kérte a segítséget a németektől, de hiába, nem kapta meg” – elevenedett meg a jelenlevők előtt a magyar hadtörténelem egyik legszomorúbb epizódja v. Molnár József elmondása alapján.

Fancsal tiszteletes arra hívta fel az emlékezők figyelmét, hogy a Don-kanyarnál történteknek egyetlen, ma is érvényes példamondata van, éspedig az, hogy „maradjunk emberek minden körülmények között” – mondta. 

Hozzászólások