Felhívás!

Székely dombvidékek

A történelmi Székelyföld közel harmada nem a Kárpátok, hanem az Erdélyi-medence területén fekszik, lankásabb és enyhébb klímájú vidékeken, termékenyebb folyóvölgyekben és dombhátakon, ahol a valamikor mindent beborító erdők irtása is évszázadokkal korábban elkezdődött, s ahol nem csupán a pityóka termeszthető eredményesen, s nem csupán az állattenyésztést érdemes folytatni, ahol meghonosodott a zöldségtermesztés is, mint például a Nyárád mentén, s a gabonaföldek is jobb hozamokat nyújtanak. Az itteniek megélhetési és életmódja is különbözik némileg attól, ami a hűvösebb éghajlatnak megfelelően a medencékben lakó, nagy lélekszámú, sűrűn lakott katolikus falvakban kialakult.

A dombvidékeket persze számos suvadás, földcsuszamlás csúfítja, de errefelé sok a jól kihasználható legelő, kaszáló és gyümölcsös is. Ilyen tájegység a Hargita vonulattal közvetlen szomszédságban a Homoródi-, az Udvarhelyi- és a Sóvidéki-dombság, az utóbbi a parajdi Sóhát és a szovátai sókarszttavak jóvoltából a gyógyturizmus egyik (nem egyetlen) székely erőssége. Ide sorolható továbbá a Mezőség székely sarka s Maros-völgyi Marosmező, valamint a Küküllők-dombságának székely fele, ahol már a szőlőművelés és borkultúra is megjelenik a másutt is dívó kisüsti  pálinkafőzés mellett. Ne feledkezzünk meg a magát még mindig tartó aranyosszéki falvakról, az impozáns Székelykő tövébe települt Torockóról, melynek a kapcsolata ugyan meglazult a belső anyaországként fungáló nagyobb szállásterülettel, de újabban élénkülő kapcsolatokat ápol vele.

A háromkötetes kötet idevágó fejezete számba veszi az erdőirtások erózióhoz, talajlepusztuláshoz vezető aggasztó jelenségeit, ezekre nyilván megoldást kell találnia a mai nemzedékeknek. A nyersanyagok tekintetében a fa mellett az altalaji kincsek közt említi mindenekelőtt a sót, a szenet, a rezet, a vasat, földgázt és a kőolajat, nem mindenik kiaknázását tekintik ma gazdaságosnak, van és mindig lesz jövője viszont a kőkitermelésnek (főleg homokkő, mészkő és andezit fejthető), törekedni kell a fafeldolgozó iparágak megerősítésére, s az agyagművesség is további szép eredményeket hozhat.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.