Felhívás!

Nem a véletlen műve

„Magyarország? Nem! Valahol Romániában, Kovászna megyében. Bár nyilvános helyről van szó, a feliratok csak magyar nyelvűek” – olvasható a magát nemzetvédőnek tartó Dan Tanasă közösségi oldalán. A mellékelt fotóról kiderül, hogy a zabolai temető tábláján akadt meg a szeme. Arról azonban már nem tájékoztatja a többségi olvasókat, hogy az egy nyelvileg és vallásilag elkülönült sírkertet jelöl, hiszen a falu román ajkú, ortodox lakossága máshová temetkezik.

Rendes körülmények és viszonyok között egy ilyen rosszindulatú, kimondottan uszításnak szánt bejegyzésre legfeljebb a szemöldökünket kellene felvonnunk. Egy olyan országban viszont, ahol a magyargyűlöletből politikai tőkét lehet kovácsolni, nem mehetünk el szó nélkül mellette. Erre int a legutóbbi parlamenti választások eredménye is, amely nyomán a fociultrákból és kétes hátterű alakokból verbuválódott AUR nevezetű párt az ország negyedik politikai erejeként jutott be a román törvényhozásba. Velük együtt pedig Dan Tanasă, aki immár parlamenti képviselőként folytathatja a magyar nemzetközösség ellen irányuló aknamunkát. Ráadásul ő tölti be a Nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó bizottság (Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi) elnöki tisztjét, és tagja az Emberi jogi, vallási és nemzeti kisebbségi kérdések bizottságának (Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale) is.

Az AUR előretörése nem a véletlen műve, hanem egy jól kigondolt, felépített és népszerűsített stratégia beérett gyümölcse. Egy olyan taktika része, amely ellenségkép létrehozásával és fenntartásával tereli el a románok figyelmét a jövőjüket meghatározó sorskérdésekről. Ránk vicsorogván ugyanis nem veszik észre, hogy az ország egyre inkább a fizikai és szellemi készleteit kiszipolyozók markába kerül. Ennek a folyamatnak pedig csak a mesterségesen szított gyűlölködés megszüntetésével lehet véget vetni, leleplezvén, megbélyegezvén és félreállítván az uszítókat. Levetkezve a belénk sulykolt előítéleteket, és párbeszédet kezdeményezve, majd folytatva egymással.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.