Felhívás!

Fegyelmező helyesírás

Igazán jó hangulatban kezdődött, és úgy is fejeződött be a középiskolások helyesírási versenyének országos, azaz pontosabban erdélyi döntője, ugyanis ebben az esztendőben a fővárosi magyar líceum nem képviseltette magát. Így hát tizenkét megyéből érkeztek a helyes írás mellett elkötelezett fiatalok – három megye, ahol magyar osztályok is működnek, nem küldött tanulót –, összesen hetvenketten vették kézbe a feladatlapokat, s próbálták megoldani a csöppet sem könnyű feladatokat.

Nyugodtan leírhatjuk, hogy nem könnyű magyar nyelven helyesen írni, a rövid és hosszú magánhangzók és mássalhangzók, az egybe- és különírás változatai nem csupán a magyarul tanulók számára jelentenek rengeteg gondot, hanem azok számára is, akik egyébként szívügyüknek tekintik az írásbeli kifejezés tisztaságát és helyességét. A versenybizottság elnökeként jelenlévő dr. Péntek János egyetemi tanár mosolyogva mondta, hogy amikor ír, bizony ott van kézügyében a Helyesírási Szótár. Magának a rendezvénynek a fontosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy a már említett jeles személyiség mellett itt volt Cs. Nagy Lajos egyetemi tanár, aki tizenkét esztendő óta, amikor elindult e vetélkedő erdélyi szakasza, mindig eljön, hozza a feladatokat, összeállítja a kérdéseket, külön hangsúlyt fektetve az egyre újuló és változó helyesírási szabályok betartására. A javítást a nagyváradi Partiumi Egyetem egyetemi tanára, dr. Nagyné Császi Ildikó ügyelte fel, aki ugyancsak nem hagyott ki egyetlen lehetőséget sem, hogy e találkozónak támogatója, lebonyolításának segítője legyen. Mivel a szakminisztérium által elismert és támogatott rendezvényről van szó, e testület is elküldte képviselőjét, Ambrus Melinda tanácsos tolmácsolta a magyar államtitkár jókívánságait. A bevezető diákszavalat, a Szőcs Dániel vezényelte gyerekkórus hangulatilag készítette elő a megnyitó után termekbe vonuló vendégek tudását felmérő érdekes vizsgát. Ezt szolgálták a műsort levezénylő dr. Erdély Judit, az AESZ alelnöke, az eseménynek helyet adó iskola tanára, valamint a gazda szerepét felvállaló Mikes Kelemen Főgimnázium igazgatója, Már István köszöntője, aki arról is szót ejtett, hogy a versenyzők éppen a Mikes bolygóra érkeztek, hisz a most zajló szalagavató ünnepség tetőfokának számított, Exupéry csodálatos művét utánozva, a Mikes-bolygó megtalálása. Telitalálat volt ennek bejelentése, hisz végeredményben a helyesírás titkainak, rejtelmeinek felfedezése felér akár egy ismeretlen csillag megtalálásával. Akik korábbi években is nyomon követték ezt a rendezvényt, tudják, a Székely Nemzeti Múzeum adott helyet neki, de tavalytól a szomszédos tanintézmény fogadta be. A múlt évben pedig Gyulán a Kárpát-medencei döntőn éppen az iskolát és Erdélyt képviselő diák – Balló Ignác Norbert — hozta el az első díjat. A jó helyesírás önbizalmat ad, hangsúlyozta, s nagy kár, tesszük hozzá, hogy mostanában a telefon, a számítógép romboló hatását nehezen lehet megfékezni. Kőmíves Noémi, a megyei tanfelügyelőség szakfelügyelője éppen azt nehezményezte, hogy manapság kiveszőfélben van a kézzel írás, az ékezetek hiánya, a különböző írásjelek helytelen használata miatt vált nehézkessé az írásbeli közlés.

Végül 14 résztvevőt jutalmaztak a 72-ből, közülük kilencen lesznek ott Gyulán. A díjazottak: 1. László István (Nagykárolyi Elméleti Líceum, tanára Putovits Tünde), 2. Balló Ignác Norbert (Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen, Török Katalin Mária), 3. Bíró Sára-Gyopár (Marosvásárhely, Bolyai-líceum, Sikó Olga Anna). Dicséret: 4. Nagy Brigitta Rebeka (Bolyai-líceum, Soós Katalin), 5. Kințel Alexandra (Nagykároly, Putovits Tünde), 6. Székely Dávid (Bolyai-líceum, Sikó Olga Anna), 7. Kovács Karola (Csíkszereda, Segítő Mária Gimnázium, Bogos Róbert), 8. Burkhardt Zsófia (Kolozsvár, Református Kollégium, Rácz Melinda), 9. Péter Brigitta (Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium, dr. Pénzes Ágnes és Kedves Laura) – ennyin mennek Gyulára.

Minden igyekezet, a szép szervezés dacára hiányérzettel maradtunk: Ördögh-Gyárfás Lajos, az AESZ ügyvezető elnöke megajándékozta ugyan a díjazottakat, de a megyei szakfelügyelővel együtt be kellett jelenteniük, hogy a szakminisztérium minapi névváltoztatása miatt nem pecsételhették le a minisztériumi okleveleket, ezeket felküldik, mikor meglesz a pecsét, lepecsételik, az érintetteknek postázzák. Ugyanígy, a legjobbaknak kijáró és megígért pénzjutalmakat is a tanulóktól elkért bankkártyákra majd felteszik, mihelyt meglesz a minisztérium költségvetése. E kihagyás ellenére vidáman oszlott fel az ország legjobb helyesíró diákcsapata, miután tiszta szívvel elénekelték egyik legszebb népdalunkat, a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű gyöngyszemet.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.