Felhívás!

Egy példaadó személyiség

Értékek felismerése és elfogadtatása sohasem volt könnyű feladat, de hogy vállalni kell ezt a döntést, vitathatatlan: a tisztánlátás s a társadalom egészséges önszemlélete múlik ezen. Az értékzavar és a viszonylagosság fenntartása csak bizonytalanságot kelthet a társadalom tagjai körében. Döntéseinknek pedig irányt szab, hogy milyen erkölcsi és szellemi alapokról, milyen mércével mérve választjuk szét – képletesen szólva – a búzát az ocsútól. Fokozódik aztán a döntés súlya a köztünk élő személyek esetében. A távlat hiánya s a nehezen megőrizhető tárgyilagosság teszi kockázatossá igyekezetünket. Úgy vélem azonban, hogy jelen esetben, amikor városunk jeles személyiségei közül dr. Biró Gábor főorvos úrra adta szavazatát a tisztelt Képviselőtestület, Pro Urbe díjra méltónak tartva Jelöltünket, akkor helyes és jó döntést hozott mind az értékválasztás, mind a mérték tekintetében.

Biró Gábor Csíkország szülötte, de amikor – majd’ ötven évvel ezelőtt – szakorvosként Kézdivásárhelyt választotta élete és munkássága helyszínéül, azonnal megérezte, hogy otthonra talált ezen a vidéken. S aki igazi otthonának érzi életének és munkájának helyszínét, az kész alakítani is annak arculatát, nap mint nap tesz azért, hogy élhetőbb legyen tárgyi és emberi vonatkozásban egyaránt.

Biró Gábor gyakran idézte magánbeszélgetéseinkben, hogy neki legendás hírű professzorai voltak a marosvásárhelyi egyetemen, azt viszont tudjuk, akik pályáját követhettük, hogy az idő múlásával, következetes munkával, állandó önképzéssel úgy sikerült kamatoztatnia a tőlük megszerzett tudást, hogy közben ő maga is megbecsült szakorvossá, igazi orvosegyéniséggé vált Kézdivásárhelyen.

Természetes ugyan, hogy orvos számára a beteg álljon mindenek előtt, mindenek fölött pedig a beteg lehető legjobb ellátása és gyógyítása, de Biró doktor számára ez nemcsak elmélet, hanem mindennapi gyakorlat volt, s ennek jegyében, illetve ennek során szorosan együttműködött orvoskollégákkal és gyógyszerészekkel, keresve a legjobb megoldásokat, amelyek kimondottan betegei javát szolgálják.
Biró Gábor a rendszerváltást mint szakmája delelőjére ért orvos és közismert értelmiségi érte meg, aki a fordulat idején nyomban be is kapcsolódott minden fontos akcióba, ami a kórházat, az egészségügyi ellátást, valamint a közéletet illeti. Szakmai munkásságának betetőzéseként kell számon tartanunk az általa hosszú időn keresztül szorgalmazott és közvetlen irányítása alatt létrehozott önálló ideggyógyászati osztályt, amely 1995-ben, dr. Bíró Géza igazgatósága alatt kezdte meg tevékenységét. Osztályvezető főorvosként 2007-ben innen vonult nyugalomba, de ezt követően is több mint egy évtizedig élt hivatásának: magánpraxist folytatott, fogadta betegeit Kézdivásárhelyen, Kovásznán, de rendszeresen konzultálta a lemhényi idősek otthona lakóit is.

Mindezek ismeretében határozottan állíthatjuk, hogy Kézdivásárhely polgára, dr. Biró Gábor díjazásra méltó, példaadó személyiség, akinek ezúttal is szívből gratulálunk, erőt, egészséget kívánva! 

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.